Tønder: Populær som uddannelsessted

En ny rapport viser, at der blandt de studerende der læser til SOSU-hjælper og SOSU-assistent er meget stor tilfredshed med Tønder Kommune som uddannelsessted. I kommunen glæder man sig, for målet er, at en stor del af de studerende gerne skal vende tilbage efter endt uddannelse.

I Tønder Kommune vil man gerne være et attraktivt uddannelsessted for de sundheds-faglige elever så som SOSU hjælpere og SOSU-assistenter. 

Det er et af de tiltag, der er igangsat for fortsat at kunne rekruttere det nødvendige personale til ældreområdet, når mange medarbejdere i de kommende år går på pension samtidig med, der bliver flere ældre, der har brug for praktisk hjælp og pleje. 

“Målet er, at mindst 80 % af vores elever fastansættes i Tønder Kommune, når de er færdige med deres uddannelse,” siger Fagchef for Pleje og Omsorg Aase Koch. 

Derfor har Tønder Kommune indgået et samarbejde med Region Syddanmark, de syd-danske kommuner, SOSU-skolerne og University Collegerne i Syddanmark om evalue-ring af den del af uddannelserne, der foregår i kommunen. 

Eleverne og de studerende får et spørgeskema, når de afslutter deres praktikforløb, og en gang årligt samles besvarelserne i en rapport. 

Rapporten for 2020 viser, at der er stor tilfredshed med Tønder Kommune som uddannelsessted for SOSU-assistenter og SOSU-hjælpere. På en skala fra 1 til 5 scorer Tønder Kommune fire point eller derover på stort set alle parametre.

Også kommentarerne i undersøgelsen viser, at Tønder Kommune er et godt uddannelsessted. For eksempel skriver en af eleverne:

“Det har været en helt igennem fantastisk periode som elev på Toftegården i Toftlund. Jeg har mødt støtte, opbakning, engagement og interesse fra første dag, jeg trådte ind af døren, og alle kollegaer, rengøringspersonale, teamleder, vejleder og centerleder har sørget for, at jeg har følt mig velkommen, udfordret og værdsat hver dag.”

En anden elev skriver: “Jeg har været virkelig glad for min vejleder, som altid har stået klar med støtte, udfordringer og opbakning.”

I Tønder Kommune glæder Fagchefen for Pleje og Omsorg, Aase Koch, sig over rosen fra de studerende – men understreger, at “Tønder Kommune bestemt ikke hviler på laurbærrene men hele tiden har fokus på, at blive endnu bedre”. 

Elevernes evalueringer bruges således til at afdække, på hvilke områder Tønder Kommune kan blive et endnu bedre uddannelsessted og til at afdække, hvad eleverne efter-spørger hos deres vejleder. Evalueringerne medvirker derfor til at skabe et endnu bedre læringsmiljø for de SOSU-elever, der vælger Tønder Kommune som praktiksted.

Be the first to comment on "Tønder: Populær som uddannelsessted"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*