Tønder: Marieskolen har fået ny bestyrelsesformand

(Fra venstre): Rasmus Albertsen (suppleant), Helle Schmidt Bohn (nærtformand), Morten Kirk, Tina Lück, Ulrik Krogsnæs (formand) og Jan Agermose. På billedet mangler Mette Schlüter Duborg (suppleant).

Marieskolens formand og mangeårige bestyrelsesmedlem Paul Jacob Meyer trådte i forbindelse med skolens generalforsamling tilbage som formand for byens populære privatskole. Hans efterfølger er blevet fundet blandt de nuværende bestyrelsesmedlemmer, og nye medlemmer er valgt ind. Ulrik Krogsnæs blev Marieskolens nye formand.

Marieskolen har netop holdt en god og højtidelig generalforsamling. Birgitte Klippert, der er skoleleder, indledte med at fortælle, hvor dejligt det var, endelig at kunne mødes til en generalforsamling, der hverken skulle udsættes, holdes udendørs eller holdes med afstandskrav. Derefter indledtes aftenen med en sang, og generalforsamlingen kunne indledes formelt.

Af den udsendte indkaldelse fremgik det, at der var tre bestyrelsesmedlemmer på valg, heraf Marieskolens formand og mangeårige medlem af bestyrelsen, Paul Jacob Meyer.

”Jeg har været med i Marieskolens bestyrelse siden skolens start. Faktisk endda inden skolen formelt åbnede dørene for første gang. Det har været en fantastisk tid, hvor jeg har fået lov til at lære skolen, personalet og forældrene at kende, og jeg har set, fulgt og været en del af den gode udvikling, som skolen har været igennem. Efter mere end syv år er det for mig tid til at give stafetten videre, og jeg glæder mig til at følge med fra sidelinjen fremover”, siger afgående formand Paul Jacob Meyer.

Til generalforsamlingen takkede Paul Jacob for de mange års gode samarbejde, og ud over en beretning for 2021, berettede han om Marieskolens historie fra ide til virkelighed. Efterfølgende fortalte Birgitte Klippert om ledelsens syn på 2021, ligesom også hun hæftede et par ord på det mangeårige samarbejde med Paul Jacob, og takkede ham og den resterende bestyrelse for et godt arbejdsmiljø.

Som det hør og bør sig blev Marieskolens regnskab 2021 også præsenteret, og det viste, at skolen kom ud af 2021 med et overskud på 1,1 millioner kroner. ”Det er klart, at et overskud altid luner. Det er altid hårdt at starte en virksomhed, og skolens første leveår var præget at en presset økonomi, hvor vi tog nogle hårde, men vigtige valg. Nu har vi overskud, og det er dejligt. Vi står overfor en masse ombygning her i 2022, og det koster, så vi ved godt, hvordan pengene skal prioriteres.”, siger Birgitte Klippert, der også præsenterede generalforsamlingen for et budgetteret underskud på godt 400.000 kr. for 2022 netop blandt andet grundet vedligeholdelsesarbejde.

Selve valghandlingen blev gennemført, og Marieskolens nye bestyrelse består nu af Ulrik Krogsnæs (formand), Helle Schmidt Bohn (næstformand), Jan Agermose, Tina Lück, Morten Kirk, Mette Schlüter Duborg (suppleant) og Rasmus Albertsen (suppleant).

”Jeg kender skolen godt. Jeg har været med i bestyrelsen siden skolens start, og jeg har et barn på skolen mange år endnu. Derfor er det helt naturligt for mig at træde ind som bestyrelsesformand. Jeg skal ikke ind og revolutionære Marieskolen. Jeg skal holde hænderne under skolen og personalet og bakke dem op i det fantastiske arbejde, som de hver dag leverer, og jeg skal sammen med ledelse, personale, forældre og resten af bestyrelsen være med til at fremtidssikre skolen med et godt, strategisk arbejde. Jeg er en stolt formand, og jeg glæder mig over min nye rolle, hvor jeg også vil have fokus på at fortælle om, hvordan Marieskolen hver dag tager et stort socialt ansvar”, siger Marieskolens nye formand Ulrik Krogsnæs.

Kilde: Marieskolen