Tønder Kommunes budget for 2022 er på plads – se alle detaljerne her

30 ud af Kommunalbestyrelsens 31 medlemmer står bag Tønder Kommunes budget for 2022. Næste års budget har især fokus på fastholdelse og udvikling af kernevelfærden, udvikling af turismen med udgangspunkt i områdets stedbundne kvaliteter samt en videreudvikling af klimaområdet.

Efter to dages budgetseminar på Ecco Centret i Tønder blev et markant flertal i Tønder Kommunes Kommunalbestyrelse fredag middag enige om, hvordan næste års budget for Tønder Kommune skal se ud. Trods et begrænset økonomisk råderum har forligskredsen alligevel fundet plads i det nye budget til øget, borgernær velfærd samt videre udvikling af en række ambitiøse projekter, der skal styrke Tønder Kommune i forhold til både turisme, erhvervsudvikling og bosætning.

Budgetaftalen for 2022 understreger igen i år, at der er styr på økonomien i Tønder Kommune. Samtidig sender Kommunalbestyrelsen et markant signal om, at man gennem sine prioriteter de senere år, har formået at skabe et økonomisk råderum – et råderum som skal investeres i vækst og udvikling i hele kommunen.

“Jeg er glad for, at vi er nået frem til en aftale, som 30 ud af 31 Kommunalbestyrelsesmedlemmerne bakker op om. Alle partierne er gået til konstruktivt til forhandlingerne med en ambition om at opnå bred enighed. At så mange står bag budgetaftalen sender samtidig et positivt signal til borgerne i Tønder Kommune om en Kommunalbestyrelse, som tager ansvar for kommunens økonomi og udvikling”, fortæller borgmester Henrik Frandsen.

Samlet set indeholder budgetaftalen for 2022 nye velfærdsinitiativer for netto 24,7 mio. kr. årligt og et anlægsprogram med nye og igangværende projekter for i alt ca. 367 mio. kr. over den fireårige budgetperiode.

Herudover vil en række store anlægsprojekter blive prioriteret. Blandt de projekter, som der vil særligt fokus på er fx Zeppelin Tønder, Masterplan Tønder Hallerne, Udviklingsplan Toftlund, Museum Sønderjyllands udviklingsprojekt for Tønder Museerne og Garnisonsmuseet.

“Med budgetaftalen for 2022 ønsker forligskredsen at sende et stærkt signal til borgerne i Tønder Kommune og omverdenen. Det er et signal om, at Tønder Kommune har et udmærket udgangspunkt for at skabe det gode liv. Det gælder både i forhold til den kernevelfærd, vi tilbyder borgerne og den udvikling af de mange spændende projekter, som er sat i gang i hele kommunen,” fortæller borgmester Henrik Frandsen.

Forligskredsen er enig om, at Tønder Kommune også fremadrettet skal være bevidst om sit ansvar for at sikre en bæredygtig udvikling, og at FN`s verdensmål skal skabe den overordnede ramme for kommunens indsatser.

For at skabe økonomisk råderum til politiske prioriteringer er det samtidig en del af budgetaftalen, at der sker effektiviseringer på 1 procent i Tønder Kommune, hvilket svarer til ca. 15 mio. kr.

Se budgettet her.