Tønder Kommune skærper Covid-19 retningslinjerne

    Efter en weekend, med flere nye tilfælde af Covid-19-smittede i Tønder Kommune skærper kommunen nu retningslinjerne for de ansatte og øger det generelle forsigtighedsniveau for at undgå yderligere smittespredning. Samtidig opfordres borgerne til at udvise ekstra opmærksomhed.     
    Efter en weekend hvor antallet af smittede, har gjort Tønder Kommune til en såkaldt Rød Kommune, skærper kommunen nu reglerne for, hvordan de ansatte i kommunen skal gebærde sig i forhold til at minimere risikoen for smittespredning.

“Vi oplever nu, at der er Covid-19 smittede over hele Tønder Kommune, og ikke kun i enkelte områder. Det betyder, at vi nu går et gear op i forhold til de udmeldinger vi kom med i sidste uge omkring retningslinjer for de ansatte i kommunen. Hidtil har det været cirka halvdelen af det administrative personale på rådhuset, der er blevet bedt om at arbejde hjemme, men det antal bliver nu forøget”, fortæller Tønder Kommunes borgmester, Henrik Frandsen i en pressemeddelelse.

Alle bygninger og funktioner i Tønder Kommune vil fortsat holdes åbne med normale åbnings- og træffetider. Det gælder både Borgerservice, jobcenteret, skoler, dagsinstitutioner, plejecentre, biblioteker, svømmehaller samt øvrige borgerrettede institutioner og afdelinger. Der er heller ingen ændringer for borgere, der har planlagt fysiske møder med ansatte ved kommunen.  

I forbindelse med Kommunalbestyrelsesmødet onsdag den 30.9 vil det være muligt for borgere at overvære Kommunalbestyrelsesmødet via video i rådhusets foyer, og det vil ikke være muligt at være til stede i byrådssalen i det antallet af personer her begrænses.   I forhold til smitteopsporing vil borgere der har været i nær kontakt med en smitteperson blive kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed per telefon, såfremt det er muligt – alternativt vil borgerne blive orienteret per e-boks.

Borgerne opfordres derfor til jævnligt at tjekke deres mailboks og være opmærksom på opkald fra myndighederne.  

“Det er rigtig vigtigt, at vi alle sammen er opmærksomme på, hvad vi kan gøre for at forhindre yderligere smittespredning. Derfor vil jeg gerne opfordre alle borgere i Tønder Kommune til at være ekstra opmærksomme set i lyset af den aktuelle udvikling i antallet af smittede borgere”, understreger Henrik Frandsen.   Har man spørgsmål, hvordan man som borger skal forholde sig, kan man altid kontakte den fælles myndighedshotline på tlf.: 70 20 02 33  

De nye og strammere retningslinjer for medarbejderne i Tønder Kommune læner sig op ad den seneste udmelding fra Statsministeriet og gælder foreløbig frem til videre.

De beskrevne retningslinjer gælder for ansatte i Tønder Kommune samt for arrangementer, hvor Tønder Kommune står som arrangør.