Tønder Kommune kommer til at sprudle af sang med sangkraftcenteret

Sang er godt for sjæl og krop. At synge er umiddelbart meningsfuldt for de fleste, og så styrker sang os fysisk, mentalt, følelsesmæssigt og socialt.

Med det udgangspunkt etablerer Tønder Kommune nu et sangkraftcenter med støtte fra den nationale organisation Sangens Hus.

Igennem de sidste 10 år har Sangens Hus arbejdet på at udbrede sang i hele landet ved hjælp af lokalt forankrede kræfter, de såkaldte sangkraftcentre.

Nu er Tønder med ombord via det nationale projekt Sangkraft ’25, og der findes således 28 sangkraftcentre i hele landet.

Tønder Kommunes Sangkraftcenter skal nu til at arbejde for at udbrede sangen endnu mere, end den er i dag. Sangkraftcentret vil bygge bro mellem de sangmiljøer, der allerede findes i kommunen, og så skal der arbejdes med nye spændende projekter inden for sundhed, skoler og fritid. Der skal arbejdes bredt med sang, og der skal arbejdes på at styrke ungdomsmiljøerne, så man på sigt kan etablere ungdomselitekor. Der vil komme tværfaglige samarbejder, hvor kulturen møder sundheden i form af lungekor og demenskor, og der vil blive sat fokus på sang i børnehaverne, så de små får det bedste med fra starten af livet. Sang er et fantastisk redskab til trivsel.

Først skal der dog nedsættes en styregruppe, og man håber på at få et bredt repræsentantskab med deltagere fra skoler, sundhed, kulturinstitutioner, foreninger og kirkeliv.

Ud over den økonomiske støtte fra Sangens Hus, støttes Tønder Kommunes Sangkraftcenter af Sundhed, Kultur & Frivillighed, af Skoler & Dagtilbud samt Pleje & Omsorg ved Tønder Kommune.

Det er Lisbet Hartz, der er daglig leder af Tønder Kommunes Sangkraftcenter. Kontoret ligger på Tønder Kulturskole, Østergade 63 i Tønder.

Kilde: Tønder Kommune