TØNDER KOMMUNE: Ansøgninger for 1,9 Mio: Overvældende idérigdom i kommunens landsbyer

I forbindelse med coronasituationen valgte formandsskabet i Landdistrikts- og Bosætnings-udvalget (LBU) i begyndelsen af maj at efterlyse corona-relaterede idéer. Ansøgningsfristen var i torsdags, og interessen har været overvældende.

Foreningsliv og landsbylivet har været påvirket af coronasituationen. I medierne har det været tydeligt, at borgernes kreativitet i hele landet har blomstret, og derfor besluttede formandsskabet for LBU i begyndelsen af maj med kort varsel at efterlyse gode idéer til drøftelse i udvalget.

Betingelsen for økonomisk støtte til idéerne var, at borgerne tog kontakt til deres lokalråd, og at idéerne der på den ene eller anden måde havde en corona-relation.

I alt er der indkommet 26 henvendelser med en samlet ansøgningssum på over 1,9 mio. Heraf er seks henvendelser enten videresendt til andre puljer eller henvist til andre afdelinger. De resterende 20 ansøgninger resulterer i et samlet ansøgningsbeløb på 1.242.846 kroner. Væsentlig mere end udvalget har til rådighed i puljerne.

– Lige nu glæder vi os over den store idérigdom, og det er da så absolut positivt at vi har fået så mange gode idéer ind. Så er det jo en naturlig konsekvens, at vi kommer til at skuffe nogle, siger formand for udvalget Leif Høeg Jensen. 

Landdistrikts- og bosætningsudvalget har hvert år omkring en million kroner til uddeling, hvoraf flere midler allerede er øremærket til f.eks. lokale udviklingsplaner, tilflytterhuse og andet som udvalget samarbejder med landbyerne omkring. 

Mangfoldighed og samarbejde


– Når vi opfordrede borgerne til at kontakte deres lokalråd med deres idéer, handler det om at sætte lokalrådene i spil og gøre dem mere synlige. Som udvalg satser vi hårdt på opgradering af lokalrådene og ildsjælene, og med den her indsats oplever vi absolut, at vi har fået sat lokalrådene i spil, forklarer formanden. 

Der er tale om en bred vifte af vidt forskellige ansøgninger, lige fra almindelige vedligeholdelses-projekter over kunstprojekter til nye samarbejdsprojekter og etablering af nye aktiviteter. 
Når LBU har behandlet ansøgningerne på deres møde den 10. juni, vil kommunens landdistriktskoordinator tage kontakt til alle ansøgere for at orientere om afslag eller bevillinger, og alle ansøgere vil få tilbudt hjælp til yderligere afklaring eller hjælp til alternativ finansiering.

 

FAKTA
• Landdistrikts- og Bosætningsudvalg er nedsat i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 4 med repræsentation fra kommunalbestyrelsen og Tønder Kommunes landdistrikter og erhverv. 

• Formand er Leif Høeg Jensen (V). Næstformand er Finn P.  Hansen, Højer. 

• Udvalgets hovedopgaver er at understøtte lokalråd, borgerforeninger og udviklingsråd i kommunens mange byer og landsbyer. Derudover arbejder udvalget med at styrke og understøtte bosætnings- og tilflytningsindsatsen.

Be the first to comment on "TØNDER KOMMUNE: Ansøgninger for 1,9 Mio: Overvældende idérigdom i kommunens landsbyer"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*