Vinderne af årets bygningspræmieringer i Aabenraa Kommune er fundet