Sonfor: – Planen er klar Sønderborg Kommune får et nyt renseanlæg