Sønderborg Kommune er klar med Blå Flag sommeraktiviteter