– Skulle du ikke forlængst have opsagt dit fitness-abo? Du bruger det jo ikke!