Rødekro Kulturpris gik til Sanne og Svend Brodersen Gram Slot