Petersen Tegl i Broager går sammen med andre virksomheder om grøn elkøbsaftale