Påskelørdag den 16. april starter laksesæsonen i Vidå og Brede Å – og der er flere laks til lystfiskerne i Brede Å