Forarbejdet til Vadehavsområdets nye cykelsti fra Ribe til Vadehavet begynder i februar