FOA: – Det er hul i hovedet – der bruges alt for meget tid på dobbeltdokumentation