Energiselskabet OK med rekordresultat på over 1 mia. kroner for 2022