Sydbank: Rekordresultat som følge af høj aktivitet og stigende renter

Sydbank-koncernens regnskab for 2022 viser et resultat før skat på 2.405 mio. kr. mod 1.764 mio. kr. i 2021. Stigningen på 641 mio. kr. kan primært henføres til en stigning i indtjeningen på 751 mio. kr. og et fald i basisomkostningerne på 137 mio. kr., modregnet effekten af lavere tilbageførsel af nedskrivninger på 316 mio. kr. Resultatet før skat forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 18,9 pct. p.a.

Årets resultat udgør 1.901 mio. kr. mod 1.411 mio. kr. i 2021 og forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 14,8 pct. efter skat. Ved indgangen til 2022 forventedes et resultat efter skat i intervallet 1.150-1.450 mio. kr.

Administrerende direktør Karen Frøsig siger om rekordresultatet:
– Det er meget glædeligt, at vi kan præstere det bedste resultat i bankens historie. Resultatfremgangen skyldes, at vi er lykkedes med at øge renteindtægterne betydeligt, samtidig med at vi har reduceret omkostningerne.

Karen Frøsig udtaler om udviklingen i renteindtægterne:
– Effekten af at Nationalbanken har hævet styringsrenten 4 gange i løbet af 2. halvår 2022 kan tydeligt ses på bankens nettorenteindtægter, der nu er på et markant højere niveau. Udviklingen i nettorenteindtægterne er væsentligt påvirket af stigningen i udlån samt en højere forrentning af bankens markante indlånsoverskud, der hidtil har været placeret til negativ forrentning.

Bestyrelsesformand Lars Mikkelgaard-Jensen siger:
– Det er meget tilfredsstillende, at rekordresultatet og bankens stærke kapitalforhold giver mulighed for et rekordhøjt udbytte på 16,77 kr. pr. aktie, svarende til 50 pct. af det opnåede resultat for 2022. Efter udbyttebetalingen er banken fortsat velkapitaliseret.

Forventninger til 2023

  • Der forventes negativ vækst i dansk økonomi.
  • Basisindtjeningen forventes at blive højere end i 2022.
  • Basisomkostningerne forventes at blive højere end i 2022.
  • Nedskrivningerne forventes at udgøre en mindre udgift.
  • Omkostninger med engangskarakter forventes at udgøre i intervallet 50-60 mio. kr.
  • Resultat efter skat forventes at være i intervallet 1.900-2.200 mio. kr.
  • Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af udviklingen på de finansielle markeder samt de makroøkonomiske forhold, der bl.a. kan påvirke niveauet for nedskrivninger.

Kilde: Sydbank