Stormen Pia: – Stormflodsramt – sådan er du dækket

Rigtig mange steder er der ryddet op efter stormfloden og man skal kigge godt efter for at se ødelæggelser. Denne jolle ligger på havnen i Aabenraa og fortæller hele historien. Foto: Erik Egvad Petersen - www.sydnyt.dk

Stormflodsordningen giver mulighed for erstatning for skader efter stormflod. Det er aktuelt igen efter stormken Pia.

DMI varslede om forhøjet vandstand som følge af kraftig vind. Varslet omfattede Jyllands vestkyst, Limfjorden, Skagerrak, Kattegat, Storebælt, Roskilde Fjord og Isefjord samt den nordlige del af Øresund.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der står bag den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk, her samlet råd til, hvad du skal gøre hvis din ejendom blive ramt af stormflod, og du gerne vil søge erstatning.

For at få erstatning fra Naturskadepuljen, skal der være erklæret stormflod i området, hvor skaden er sket. Det beskadigede skal være brandforsikret, og der må ikke være andre forsikringer, som dækker skaden, siger Poul Jensen, der er sekretariatschef for Naturskaderådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens ekspert i naturkatastrofeordninger og tilknyttede forsikrings- og erstatningsordninger.

Borgere i de områder, hvor der er varslet forhøjet vandstand, opfordres til at forberede sig bedst muligt på, at vandet kommer. Hvis det er muligt, skal de afværge og begrænse skaden. For eksempel ved at lægge sandsække ud, fjerne værdigenstande fra kældre og køre bilen til et sikkert sted.

Det er også en god ide allerede nu at sætte sig ind i, hvordan Naturskadeordningen fungerer, hvis det skulle blive aktuelt at søge om erstatning. Naturskaderådet administrerer ordningen, mens det er forsikringsselskaberne, som behandler borgernes sager. Det betyder, at det som udgangspunkt vil være forsikringsselskabet, som har kontakten til borgeren og kan svare på spørgsmål om for eksempel, hvad der er dækket eller muligheder for genhusning.

Når skaden er sket, skal den anmeldes i Naturskadebasen. Det er dog ens eget forsikringsselskab, som skal behandle sagen. Derfor er det dit forsikringsselskab, du skal kontakte, hvis du er i tvivl om noget. Det kan også hjælpe dig med at anmelde skaden i Naturskadebasen, hvis du ikke selv ønsker at gøre det,” siger Poul Jensen.

Naturskadeordningerne sikrer, at alle får den erstatning, de er berettiget til, men det kræver, at skaden er anmeldt i Naturskadebasen (www.stormbasen.dk). Sidste frist for at anmelde skader i Naturskadebasen som følge af en stormflod vil være to måneder efter, at et område erklæres stormflodsramt.

Det er vigtigt, at forsikringsselskabet får de oplysninger, det beder om, og det er her en stor hjælp for alle parter, hvis der er styr på dokumentationen. Tag derfor gerne billeder – især hvis det er nødvendigt at reparere eller bortskaffe ødelagte genstande – inden skaden bliver besigtiget af forsikringsselskabets taksator. Når udbedringen af skader er gået i gang, og der er udført håndværksarbejde, så gem fakturaerne. De skal som udgangspunkt indsendes til forsikringsselskabet som dokumentation for udbetaling af erstatning.

Ved den seneste stormflod i oktober 2023 har Naturskaderådet foreløbig modtaget over 3.300 anmeldelser. Den tidligere største hændelse målt på antal skader var stormfloden efter stormen i 2006, hvor der blev registreret cirka 4.000 skader.

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen