Hver fjerde fyrværkeriulykke rammer et barn

Sidste nytår kom 47 børn under 15 år til skade med fyrværkeri. Det betyder, at børn udgjorde 25 % af alle ulykkerne seneste nytårsdøgn. Tolv af de alvorlige skader skete hos personer under 18, heraf seks hos børn under 15 år, fremgår det af en pressemeddelelse fra Ulykkes Analyse Gruppen, Ortopædkirurgisk afdeling, OUH. Følg de fem fyrværkeriråd og husk dialogen med børnene, lyder rådene fra Børneulykkesfonden.

Fra den 27. december til og med den 1. januar er det lovligt at antænde fyrværkeri i Danmark. Fyrværkeri kan se flot og farverigt ud på nattehimlen, men det farlige krudt er også årsag til, at mange danskere kommer ud for en ulykke. For nytårsdøgnet 2022/2023 blev der registreret 47 fyrværkeriulykker i hele landet blandt børn under 15 år. Det ses af den årlige opgørelse fra Ulykkes Analyse Gruppen ved Odense Universitetshospital, der siden 1995 har registreret fyrværkeriulykker for hele landet i nytårsdøgnene.

”47 børn var sidste nytår ude for en ulykke med fyrværkeri. Det er samme antal som sidste år, men det er lavt, sammenlignet med antallet at fyrværkeriulykker de seneste 25 år.

Desværre er andelen af alvorlige skader ikke faldet, tværtimod. Seks ud af de 47 tilskadekomne børn (12,8 %) var ude for en alvorlig fyrværkeriulykke, og det er en stigning i forhold til tidligere år,” fortæller overlæge Christian Færgemann fra Ulykkes Analyse Gruppen ved Odense Universitetshospital.

Derudover viser tallene fra Ulykkes Analyse Gruppen, at det særligt er de 11-14-årige, der er mest udsatte, hvad angår fyrværkeriulykker.

Husk sikkerhedsbrillerne og undgå øjenskader

Kun en ud af fire (25 %) af de tilskadekomne havde beskyttelsesbriller på, da ulykken skete. Samtidig er antallet af øjenskader steget siden forrige nytårsdøgn, og det er rigtig ærgerligt, da synsskader kan følge børnene resten af livet.

”Vi ser desværre stadig mange børn, der ikke benytter sikkerhedsbriller. Det skal ses i lyset af, at en tredjedel af fyrværkeriulykkerne blandt børn under 15 år var en øjenskade,” udtaler Christian Færgemann og tilføjer: ”Det er klart, at det er ekstra ærgerligt at få patienter ind, som kunne undgå en alvorlig skade, hvis de havde anvendt sikkerhedsbriller. Det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det er at huske brillerne, uanset om man er barn eller voksen, og om man er tilskuer eller selv tænder fyrværkeriet”.

Husk at få en snak med børnene

En tredjedel af børnene under ti år havde selv antændt fyrværkeriet, mens hele 84 % af de 11-14-årige selv stod for at antænde fyrværkeriet, viser tallene fra Ulykkes Analyse Gruppen. Men børn forstår ikke altid faren ved fyrværkeri, eller konsekvenserne af deres handlinger, og derfor er det vigtigt at huske dialogen med børnene, så de lærer at omgås fyrværkeri på en sikker måde, lyder anbefalingen fra Børneulykkesfonden og Ulykkes Analyse Gruppen.

”Som forælder er det vigtigt at holde godt øje med sine børn nytårsaften og være der til at guide dem og sætte regler,” siger Henriette Madsen, generalsekretær hos Børneulykkesfonden. Hun fortsætter: ”Når børnene på et tidspunkt får interesse for fyrværkeri, er det vigtigt, at du som forælder er klar til at tale med dit barn om, hvordan man omgås fyrværkeri på en sikker måde”.

Fakta

Skadestatistik nytårsdøgnet 2022/2023:

192 fyrværkeriulykker for alle aldersgrupper på landsplan ved seneste nytårsdøgn (2022/2023). Det er en stigning på 9,1 % i forhold til året før. For aldersgruppen 0-15 år er tallet uændret i forhold til året før.

47 fyrværkeriulykker med børn under 15 år på landsplan ved seneste nytårsdøgn (2022/2023). Blandt børnene er det særligt de 11-14-årige, som er udsatte. De stod for 63,8 % af børnenes skader sidste nytår.

Børneulykker udgjorde 25 % af alle fyrværkeriulykker ved seneste nytårsdøgn.

I 66 % % af tilfældene havde barnet selv antændt fyrværkeriet.

Børneulykker fordelt på region

Region Hovedstaden: 18 (28,6 % af fyrværkeriulykker i regionen)

Region Sjælland: 8 (22,9 % af fyrværkeriulykker i regionen)

Region Syddanmark: 9 (25 % af fyrværkeriulykker i regionen)

Region Midtjylland: 9 (22,5 % af fyrværkeriulykker i regionen)

Region Nordjylland: 3 (16,7 % af fyrværkeriulykker i regionen)

Kilde: Børneulykkesfonden