Sønderjyske grænsekommuner fortsætter et vellykket samarbejde omkring bl.a stormfloden og Flensborg fjord

Fredagens storm fra øst fik høje bølger med skum frem på fjorden. Foto: Erik Egvad Petersen - www.sydnyt.dk

Aabenraa Kommune, Flensborg by og Sønderborg Kommune har netop holdt møde i Grænsetrekanten for at drøfte aktuelle emner og emner for 2024. Blandt andet var stormfloden i oktober, energiproduktion, togforbindelser i grænseområdet samt vandkvaliteten i Flensborg Fjord på dagsordenen.

Der er meget, der forbinder borgerne i Grænsetrekanten, som består af Aabenraa Kommune, Flensborg by og Sønderborg Kommune. Det gælder blandt andet stormfloden i oktober, togforbindelser i grænseområdet samt vandkvaliteten i Flensborg Fjord, som forleden blev drøftet på et møde.

Alle tre parter fortalte om deres erfaringer med stormfloden i oktober 2023 og Flensborg by vil gerne uddybe emnet på endnu et møde i 2024.

– Det grænseoverskridende samarbejde har stor betydning for vores region. Jeg ser gerne, at vi i fremtiden fokuserer endnu mere på at udveksle viden og erfaringer på tværs af grænser. Stormfloden for et par uger siden viste, at vi kan lære meget af hinanden på dette område, så vi alle er godt rustet til lignende situationer i fremtiden, siger Dr. Fabian Geyer, der er overborgmester i Flensborg by.

Også et kig ind i fremtidens energiproduktion blev drøftet, da både energiparker og PTX-anlæg er vigtige emner.

– Det er en meget vigtig dagsorden, og i Grænseområdet er vi allerede godt i gang med en grøn omstilling. Men der skal mere fart under næste fase, og derfor er det meget relevant, at vi får drøftet energiparker og PTX-anlæg i Grænsetrekanten. For de store projekter er med til at gøre området til en af Nordeuropas førende inden for vedvarende energi, og at de skaber samtidig vækst og arbejdspladser, siger Jan Riber Jakobsen, borgmester i Aabenraa Kommune.

Et andet emne er Flensborg Fjord, der lider af kraftigt iltsvind. Aabenraa Kommune, Sønderborg Kommune og Flensborg by går nu sammen med Kreis Schleswig-Flensburg om et kort Interreg-projekt med fokus på vandkvaliteten i fjorden. Medfinansieringen fra de fire partnere er sikret.

– Ansvaret for at få bedre havmiljø er fælles, og vi skal alle gøre noget godt for havet. Vi er blandt andet nødt til at mindske belastningen af næringsstoffer fra land. Og så har vi fra dansk side brug for et trawlforbud for fiskeri med bundslæbende redskaber i Flensborg Fjord. Det findes allerede på tysk side, men mangler på dansk side, og det vil vi blive ved med at arbejde for, da det er en af de første, vigtige tiltag, der kan hjælpe med at forbedre vandkvaliteten i Flensborg Fjord, siger Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen.

Togforbindelser og banegårde i grænseregionen blev også drøftet på mødet i Grænsetrekanen og vil også være emner i 2024. 

Kilde: Sønderborg Kommune