Sønderjysk havmølleprojekt solgt til udenlandsk virksomhed

Sønderjyske Sonfor, med hovedsæde i Sønderborg, og European Energy har solgt majoriteten i det kystnære havmølleprojekt Lillebælt Syd til franske TotalEnergies. Dermed er havmølleprojektet i Lillebælt kommet et stort skridt nærmere en etablering og Sønderborg tættere på at blive CO2-neutral i 2029.

Redaktionel kommentar: Næsten samtlige danske energiprojekter både vindmølle, biogas og solarprojekter ender op med at blive solgt til udenlandske virksomheder. Og havmølleprojektet Lillebælt Syd blev således heller ingen undtagelse.

Fremgangsmetoden er den samme ved næsten hvert projekt. En dansk projektmager “opfinder” det pågældende energiprojekt, og når alle tilladelser er i hus, så bliver det solgt videre.

Andelsbevægelsen med lokale ejere blev opfundet i Danmark, og nærmest også afskaffet i kongeriget.

SONFOR og European Energy har underskrevet en aftale med TotalEnergies om salg af majoritetsandele i det kystnære havmølleprojekt Lillebælt Syd. Aftalen indebærer, at TotalEnergies køber 72,2% af havvindprojektet Lillebælt Syd (165 MW), som er ejet i fællesskab af SONFOR og European Energy.

Salget af majoriteten af Lillebælt Syd er et vigtigt skridt hen mod etablering af havmølleparken og dermed Sønderborgs ambitioner om at blive CO2-neutral i 2029 samt bidrage med produktion af vedvarende energi.

”Det er et stærkt ejerskab, der nu står bag havvindprojektet Lillebælt Syd. TotalEnergies har de erfaringsmæssige og økonomiske muskler til at bygge projektet, European Energy har mange års erfaring med udvikling af vindenergiprojekter, og SONFOR sikrer den lokale forankring af projektet. Havvindparken er afgørende for Sønderborgs-områdets mål om at blive CO2 neutral i 2029, og den skal indgå i områdets udvikling af sektorkobling i energi- og forsyningssektoren”, siger Ellen Trane Nørby, formand for SONFOR.

Med ProjectZero har Sønderborg siden 2007 arbejdet målrettet på at blive CO2-neutral i 2029, og området har allerede mere end halveret sit CO2-aftryk. For at komme helt i mål skal de store sektorer samarbejde på tværs om energiproduktion og -forbrug, og her bliver havvindprojektet sammen med en kommende Power-to-X (PtX) omdrejningspunktet.

I SONFOR er det planen at udvikle en kobling af havmøllepark og PtX til andre dele af forsyningssektoren. Formålet er, at den enes restprodukt bliver den andens værdifulde ressource, fx vil SONFOR’s renseanlæg levere renset spildevand til en teknisk vandproces til brug i PtX’en, og overskudsvarmen fra PtX’en vil kunne bruges direkte i fjernvarmenettet.

”Salget af Lillebælt Syd er vigtig for SONFOR, da vi som kommunalt ejet forsyningsselskab hverken kan eller skal etablere og drifte et så stort risikofyldt energiprojekt som en havmøllepark. Vi satser i stedet på partnerskaber mellem energi- og forsyningsvirksomheder for at bygge den mest energieffektive og optimerede infrastruktur i Sønderborg-området. Denne sammenkobling af sektorer bliver til gavn for klimaet og til glæde for forbrugerne i hele Sønderborg-området”, siger Ellen Trane Nørby.

”Jeg er meget glad for, at vi nu er et kæmpe skridt nærmere målet og kan ane konturerne af vindmøller i Lillebælt, der producerer grøn strøm. Efter flere års målrettet arbejde står vi lige foran Energistyrelsens godkendelse af miljøkonsekvensrapporten, og vi forventer at få etableringstilladelse til sommer. Timing med et styrket ejerskab, der kan eksekvere, er helt perfekt”, siger Tom Hartvig Nielsen, formand for Lillebælt Vind.

Fakta om havmølleprojektet Lillebælt Syd

Havmølleprojektet Projektet Lillebælt Syd ejes af Lillebælt Vind A/S, der inden købet var ejet 50-50 af SONFOR og European Energy. Efter handlen ejes Lillebælt Vind af TotalEnergies 72,25%, SONFOR 15% og European Energy 12,75%. Projektet er et Åben-Dør-projekt under Energistyrelsen. Projektet står foran godkendelse af miljøkonsekvensrapporten med offentlig høring og borgermøde i februar-marts 2024. Projektet på 11 stk. 15 MW møller forventes at få etableringstilladelse i midten af 2024.

Projektet Lillebælt Syd er afgørende for ProjectZeros målsætning om et CO2-neutralt Sønderborg i 2029. Havvindmølleparken er med til at sikre, at der er strøm nok til den grønne omstilling, hvor olie og gas erstattes med el. Strømmen fra vindmølleparken skal både forsyne Sønderborgområdets stikkontakter og et planlagt Power-to-X anlæg, der skal producere grønne brændstoffer til fly og skibe.

En Megafonundersøgelse foretaget i november 2022 i Sønderborg og Assens​ kommune har afdækket borgernes holdning til Lillebælt Syd Vindmøllepark. Undersøgelsen viser, at der på tværs af kommunerne er rigtig stor opbakning til projektet, som der er et udbredt kendskab til blandt borgerne i begge kommuner.

Bitten & Mads Clausens Fond og Linak har sammen med Energinet.dk og Sønderborg Kommune bakket op med delvis finansiering af forundersøgelsen. Politisk har byrådet i Sønderborg fra start stået samlet bag havmølleprojektet som et væsentligt bidrag til at nå ProjectZero målet.

Yderligere information findes på www.lillebaeltsyd.dk.

Kilde: