Sønderborg Kommune: To frivillige brandværn får tilbudt nye kontrakter

Pressefoto

Rinkenæs Frivillige Brandværn og Havnbjerg Frivillige Brandværn kan ikke længere overholde deres udrykningsforpligtelser, og derfor bliver de nu tilbudt nye kontrakter i stedet for de nuværende slukningskontrakter. Det har Bredskabskommissionen i Sønderborg Kommune besluttet.

En enig Beredskabskommission i Sønderborg Kommune har besluttet at opsige slukningskontrakterne med Havnbjerg Frivillige Brandværn og Rinkenæs Frivillige Brandværn. Årsagen er, at begge brandværn gennem længere tid har haft udfordringer med at overholde de kontraktlige forhold omkring afgangstider, uddannelsesniveau og rekruttering fortæller borgmester Erik Lauritzen, der er formand for Beredskabskommissionen i Sønderborg Kommune

– Jeg er rigtig ked af, at vi i Beredskabskommissionen desværre er nødt til at ophæve slukningskontrakterne med de to brandværn. Jeg har enorm respekt for det arbejde, Havnbjerg Frivillige Brandværn og Rinkenæs Frivillige Brandværn har leveret for at gøre deres lokalområder trygge med en stor, frivillig indsats gennem rigtig mange år. Men de frivillige brandværn har en meget vigtig og alvorlig opgave, og derfor kræver det, at brandværnene kan stille med de uddannede brandmænd, de skal, og udrykningen sker inden for den beskrevne tid. Det har ikke været muligt gennem længere tid i Rinkenæs og Havnbjerg, og derfor har vi ophævet slukningskontrakterne, siger han.

Begge værn er dog samtidig blevet tilbudt en anden kontraktform, hvor man fastholder frivilligheden på brandstationerne i lokalområdet. Den nye opgave bliver som frivillige i et beredskabsfagligt perspektiv med at løse opgaver, der ikke kræver en akut afgangstid, men opgaver der aktiveres i anden bølge i forbindelse med en kritisk situation. Opgaverne dækkerer over ledelsesstøtte, logistik, ren brandmandskoncept, droneflyvning, klima og mange flere.

– Vi er meget bevidst om, at en ændring i de kontraktlige forhold har stor betydning for de berørte værn, men vi har et håb om, at vi ved fælles hjælp kan fastholde de frivillige på brandstationerne på en anden måde. De nye opgaver er fortsat en vigtig samfundsopgave, og vi håber, at det nye tilbud med andre beredskabsopgaver vil kunne tiltrække nye frivillige, der ikke havde interesse i den brandfaglige del, men ønsker at gøre en forskel og hjælpe til, når krisen rammer vores kommune, siger borgmester Erik Lauritzen.

Slukningskontrakterne opsiges med 6 måneders varsel, og brandværnene vil frem til kontraktophøret stadig kunne varetage slukningsopgaven.

Opsigelsen vil ikke kunne mærkes på det generelle serviceniveau.

– Brandstationerne i kommunen ligger med en afstand, der overlapper hinanden, hvis der er problemer for en station at overholde kontrakten. Og jeg kan forsikre lokalbefolkningen i Havnbjerg og Rinkenæs om, at der fortsat kommer brandfolk, hvis der går ild i ens ejendom, og det vil ske inden for den fastsatte udrykningstid. Det bliver primært nabobrandværnene, der vil klare den opgave fremover, hvis det brænder, siger Allan Dalager Clausen, beredskabschef i Sønderborg Kommune.

Beredskab Sønderborg består i dag af 14 brandstationer, hvor de 13 af dem nu er bemandet med frivillige, der har drevet kommunens frivillige brandværn solidt og med stolthed i mange år og generationer.

Kilde: Sønderborg Kommune