Sønderborg Kommune: Sortering af affald efter stormfloden

Der er rigtig meget oprydning og reparationer tilbage. Foto: Erik Egvad Petersen - www.sydnyt.dk

Erhverv og Affald i Sønderborg Kommune har i sidste uge konstateret, at der er skyllet store mængder affald op på veje, strande og kyster efter stormfloden. Affaldet består blandt andet af rødder og grene, plastik, tang, strandudstyr, bygningstræ og andre byggematerialer. Oprydningsarbejdet er i fuld gang både ved Sønderborg Kommune og hos private. Sønderborg Kommune gør opmærksom på følgende måder at komme af med sit affald på:

Privatpersoner:

Private husholdninger kan køre på containerpladsen med trailer og sortere affaldet der. Tang, rødder og plantedele skal sorteres som haveaffald. Hvis du er i tvivl, så spørg medarbejderne på pladsen.

Vognmænd og entreprenører:

Sønderborg Kommune klassificerer de opskyllede bræmmer af affald som brændbart affald. Affaldet kan ikke komposteres eller knuses til flis pga. indholdet af fx plastik. Affaldet kan pga de store mængder bortskaffes uden videre sortering. Affaldet opdeles i enten stort eller småt forbrændingsegnet affald efter Sønderborg Kraftvarmeværks retningslinjer.

Oprydningsaffald, som har ligget i havvand, skal afleveres til mellemdeponiet på Skodsbøl Deponi, Nybølnorvej 26, 6310 Broager. Det skyldes, at affaldet skal brændes af over en længere periode, for at undgå for meget salt i kraftvarmeværket. Læs mere her: www.sonfor.dk/erhverv/deponi/

Større stammer og grene kan bruges som flis eller brændsel. Sønderborg Kommune opfordrer entreprenører til at fjerne større træstammer og grene fra bunkerne og benytte dette materiale som flis eller brændsel i henhold til reglerne i biomassebekendtgørelsen.

Kilde: Sønderborg Kommune