SØNDERBORG KOMMUNE: Politi og kommune vil stoppe uro på Nordals

Gennem en periode har der været hærværk og drengestreger på Nordals, og senest har der været tre mistænkelige brande. Derfor sætter Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sønderborg Kommune nu gang i en række ekstraordinære indsatser på Nordals for at give borgerne endnu mere tryghed.

Den seneste uges tid har der været tre mistænkelig småbrande på Nordals. Samtidig har der gennem en længere periode har været hærværk og drengestreger på Nordals. Men det skal være slut nu, for i fællesskab sætter Sønderborg Kommune og Syd- og Sønderjyllands Politi ind for at komme uroen til livs.

– Vi har naturligvis vores opmærksomhed rettet mod Nordborg og Nordals, og vi gør en særlig indsats for at opklare hændelserne og for at skabe tryghed, siger Jørgen Meyer, Politidirektør i Syd- og Sønderjyllands Politi.

Politiet har blandt andet iværksat følgende på baggrund af hændelserne:

Først og fremmest er der iværksat skærpet patruljering omkring brandstederne og på Nordals

Brandene bliver efterforsket af politiet

Via SSP-samarbejdet er der indledt en dialog med Sønderborg Kommune vedrørende de unges uroskabende aktiviteter og eventuel kriminalitet

Syd- og Sønderjyllands Politi følger udviklingen nøje og er klar til at øge tiltagene, hvis det viser sig nødvendigt.

Sønderborg Kommune har også set tegn på, at nogle store børn eller unge på Nordals skaber utryghed og opfører sig uhensigtsmæssigt.

– Generelt er kriminaliteten faldende i Sønderborg Kommune, men vi oplever, at der i perioder vokser nogle problemer frem blandt børn og unge. Det sker på skift i forskellige områder, og lige nu ser vi en ærgerlig udvikling i Nordborg-området, og det tager vi selvfølgelig alvorligt og reagerer på. Det er svært helt at definere årsagen til udfordringerne, men de kan være blevet forstærket af coronakrisen, som har betydet, at visse aktiviteter er lukket ned eller afvikles på en anden måde, og det kan være årsagen til, at nogle unge finder på andre, uhensigtsmæssige aktiviteter, siger Erik Lauritzen, borgmester i Sønderborg Kommune.

Sønderborg Kommune sætter også ind med en lang række indsatser, som dækker over forskellige områder:

•                          Der nedsættes en kommunal task force i tæt samarbejde med Politiets Lokalråd. Lederen af task force er vicekommunaldirektør, Carsten Lund, og enheden skal koordinere indsatserne på Nordals for at komme problemerne til livs og skabe mere tryghed

•                          Klub PitStop i Nordborg genåbner, så der er et tilbud til de unge om aftenen

•                          Sønderborg Kommune har indsat ekstra SSP-medarbejdere til at patruljere på Nordals

•                          Sønderborg Kommune laver en ekstra indsats for at få børn med fravær i skole

•                          Sønderborg Kommune undersøger muligheden for at tilbyde flere aktiviteter i fritiden på de kommunale institutioner som f.eks. biblioteket i Nordborg, musikskolen og lignende

•                          Flere SSP-besøg og foredrag på skolerne

Fakta:

Lokalrådene for kommuner og politi er det operationelle forum for lokalsamarbejdet, og det skal bl.a. sikre en tæt kontakt til lokalsamfundet og derigennem fremme det kriminalpræventive og kriminalitetsbekæmpende arbejde. Lokalrådet består af repræsenter fra Sønderborg Kommune, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Kriminalforsorgen.

Be the first to comment on "SØNDERBORG KOMMUNE: Politi og kommune vil stoppe uro på Nordals"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*