Sønderborg Kommune og Tønder Kommune er med i landsdækkende samarbejde, der skal frigive tid i hjemmeplejen

Tønder, Sønderborg, Ærø, Ringkøbing-Skjern, Favrskov og Vesthimmerlands kommuner træder nu ind i skaleringsprocessen ‘Sammen om ny teknologi og centraliseret respons’. Samarbejdet skal føre til nye løsninger, som kan øge trygheden for borgere i eget hjem og frigive tid blandt medarbejdere i hjemmeplejen.

Øget tryghed for ældre borgere i eget hjem. Mere tid blandt medarbejdere i hjemmeplejen.

Det er målet for et landsdækkende samarbejde, som Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) i marts lancerede sammen med Danish Life Science Cluster og Aabenraa Kommune.

Nu tilslutter Tønder, Sønderborg, Ærø, Ringkøbing-Skjern, Favrskov og Vesthimmerlands kommuner sig skaleringsprocessen, der skal frigive ressourcer i hjemmeplejen.

Glæder sig til at se nye løsninger

Det skal ske ved at gå i fælles dialog med markedet og få udviklet nødvendige nye løsninger.

Torben Lindbæk-Larsen, fagchef i Pleje og Omsorg, Tønder Kommune:

“I Tønder Kommune ønsker vi at øge trygheden for ældre borgere i eget hjem, og vi kan se store muligheder i forhold til at omlægge vores arbejdsgange i ældreplejen – særligt når vi taler nødkald og monitorering. For os giver det god mening at gå sammen med CO-PI og andre kommuner om at kortlægge vores fælles behov og gå i dialog med private virksomheder, så vi kan få udviklet de nødvendige, nye løsninger, der er behov for. Vi glæder os til at deltage i skaleringsprocessen.”

Klaus Liestmann, direktør for Omsorg og Udvikling, Sønderborg Kommune:

“Sønderborg Kommune omfavner digitale og velfærdsteknologiske løsninger, der hvor det giver mulighed for at styrke borgernes selvbestemmelse og vi kan frisætte kommunens ressourcer til relationel velfærd. Med øget brug af teknologier skaber vi attraktive arbejdspladser, hvor vi spiller hinanden gode, og vi samarbejder om de gode beslutninger ind i fællesskaber med borger og civilsamfund. Vi glæder os til at deltage i skaleringsprocessen og er spændte på at se, hvilke løsninger vi sammen finder frem til.”

Baggrund: 50 procent af nødkald er fejl eller kan besvares

I 2022 modtog alene Aabenraa Kommune 24.920 nødkald. Undersøgelser viser, at op mod 50 procent af nødkald enten er en fejl eller kan besvares ved telefonopkald fra en responscentral.

Samtidig har landets kommuner svært ved at rekruttere det antal sundhedsfaglige medarbejdere, der er brug for.

Det er udfordringen, som skaleringsprocessen skal finde nye løsninger på, gennem en ny organisering af opgaver, brug af teknologi og centralisering af responsfunktioner.

Samarbejder skaber større skala i efterspørgslen

En skaleringsproces er en metode indført af CO-PI, der samler flere offentlige organisationer om en fælles udfordring.

Ved at gå i fælles dialog med markedet skaber de offentlige organisationer større skala i efterspørgslen. Derved kan private virksomheder hurtigere kan se en forretning i at udvikle de nye løsninger, der er behov for.

Anne Marie Berg, seniorprojektleder i CO-PI:

“Jeg glæder mig over, at flere kommuner har valgt at bidrage til skaleringsprocessen. Hvis vi i fremtiden vil sikre trygheden for borgere i eget hjem, er det afgørende, at vi prioriterer medarbejdernes tid til de borgere og de opgaver, hvor der er behov for dem. Hvis flere offentlige aktører beskriver samme behov, som i dag ikke er dækket af løsninger i markedet, vil leverandørerne i højere grad kunne se muligheder i at udvikle efter at dække disse behov.”

SAMMEN OM NY TEKNOLOGI OG CENTRALISERET RESPONS

→ Hjemmeplejen varetager i dag opgaver, som i lyset af begrænsede muligheder for rekruttering må gentænkes og organiseres anderledes. Det drejer sig bl.a. om håndtering af nødkald, skærmbesøg og natlige tilsyn.

→ Det er derfor afgørende – i fællesskab med flere kommuner – at finde nye måder at varetage nødkald, planlagte opkald og natlige tilsyn, hvor man udnytter potentialet i ny teknologi og organiserer sig anderledes.

→ Aabenraa Kommune tog i marts initiativ til at finde nye løsninger gennem en ny metode: en skaleringsproces.

→ I en skaleringsproces går flere offentlige organisationer sammen om en fælles udfordring, så det bliver mere attraktivt for markedet at udvikle nye løsninger. På den måde bliver offentlige indkøb en motor for innovation.

→ Metoden med skaleringsprocesser er indført af Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI), som faciliterer samarbejdet.

→ Den nationale klynge Danish Life Science Cluster (DLSC) er skaleringspartner for CO-PI. Som partner vil DLSC særligt bidrage med netværk og faglig ekspertise inden for velfærdsteknologi.

Kilde: Center for Offentlig-Privat Innovation