Sønderborg Kommune har modtaget 355 henvendelser om skader efter stormfloden – Ingen adgang til Kegnæs Fyr

Siden lørdag eftermiddag har der været spærret for adgang til Kegnæs Fyr på grund af skader på kysten. På trods af afspærring færdes folk stadig i området. Det frarådes på det kraftigste, da der er fare for sammenstyrtning. Det gælder også færdsel nedenfor skrænten. Pressefoto: Sønderborg Kommune

Stormfloden fredag den 20. oktober og lørdag den 21. oktober har medført omfattende skader langs kysten i hele Sønderborg Kommune. Borgerne har været gode til at melde skader ind på Giv et praj, og de hundredvis af opgaver bliver nu prioriteret i forvaltningen.

I fredags begyndte stormflodsskaderne at komme ind i Sønderborg Kommune Giv et praj-app samt via Sønderborg Kommunes hjemmeside. Prajene fortsatte med at komme ind hen over weekenden og frem til mandag. Tirsdag morgen var der 355 praj om skader efter weekendens stormflod. Nogle af henvendelserne er gengangere. Dertil kommer de skader, som kommunens ansatte selv har konstateret og meldt ind.

Der venter nu et stort arbejde for Teknik-, Miljø- og Bæredygtigheds-forvaltningen i Sønderborg Kommune, som er ved at besigtige og prioritere skaderne.

  • Der venter os et omfattende arbejde, og lige nu prioriterer vi opgaverne efter hvor kritiske, de er. Ødelagte veje, hvor borgere, forsyningen og udrykningskøretøjer skal have adgang, prioriteres først. Mange steder skal der også fjernes opskyllet sand og grus fra veje. Samtidig med oprydningen er vi også ved at kortlægge de økonomiske konsekvenser af skaderne, men det vil tage mindst et par uger, inden vi kan melde omfanget ud, siger Sille Marcussen Dall, der er direktør i Teknik, Miljø og Bæredygtighed.

Blandt de mange skader er ødelagte asfalt- og grusveje, omfattende skader på Gendarmstien samt de øvrige kystnære stier på Als og Fastlandet, ødelagte bænke, skilte, trapper, badebroer, skadede elinstallationer og gadebelysning, ødelagte fortove, kystsikring og offentlige toiletter. Dertil kommer oprydning af væltede træer og store mængder affald som opskyllet sand, grus, sten, tang og diverse vraggods.

Flere steder langs kysten er det vurderet, at det er farligt at opholde sig. Der er sat afspærringer op, og borgerne opfordres til at respektere afspærringerne.

Man opfordres forsat til at give et praj i appen eller på Sønderborg Kommunes hjemmeside www.sonderborgkommune.dk/giv-et-praj

Desuden kan man holde sig opdateret via www.sonderborgkommune.dk/hojvande

Fakta om sandsække:

Skal vi hjælpe dig af med sandsækkene, så skal du aflevere dem senest torsdag den 26. oktober kl. 16.

Sønderborg: nederste p-plads ved Hotel Sønderborg Strand samt p-pladsen ved Multikulturhuset

Kegnæs: ved Forsamlingshuset på Kegnæs

Skovmose: ved Skovmose Supermarked

Egernsund: p-pladsen ved havnen

Gråsten: p-pladsen ved Emmas Have

Vemmingbund: p-pladsen ved toilettet på stranden

Nordborg: ved brandstationen i Nordborg By

Kilde: Sønderborg Kommune