Sønderborg Kommune får en meget stram økonomi i 2023

På Fanø og i Vejle løser private virksomheder henholdsvis 40 og 29 procent af kommunens arbejdsopgaver, mens det i Sønderborg er 23 procent af opgaverne, hvor private får mulighed for at byde ind med nye løsninger. Kommunerne bør teste langt flere opgaver på pris, kvalitet og bæredygtighed, lyder opfordringen fra Dansk Industri. Pressefoto

De første oplæg til Sønderborg Kommunes budget for 2023 viser store økonomiske udfordringer. Det skyldes først og fremmest økonomiaftalen mellem KL og regeringen samt stigende udgifter til blandt andet energi og håndværkerydelser. Det betyder, at der i de kommende år skal ske budgetforbedringer på ca. 70 mio. kr. Det er udfordringen, når Byrådet snart tager fat på budgetlægningen.

KL og regeringen indgik i juni 2022 en meget stram økonomiaftale for 2023, hvor der ikke er kommet de ekstra midler der skal til for at dække merudgifterne på de store, kommunale serviceområder. Den stramme økonomiaftale skyldes udgifter til Covid-19, krigen i Ukraine, et nyt forsvarsforlig og en markant høj inflation, og den rammer både drifts- og anlægssiden. For Sønderborg Kommune betyder økonomiaftalen, at der på indtægtssiden er et fald på ca. 30 mio. kr.

På udgiftssiden skal der i 2023 tages højde for en række områder, hvor udgifterne stiger. Det gælder det hurtigt stigende antal ældre, flere elever på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), forsikringer, den kollektive trafik, bygningsdrift og gadebelysning. I alt stiger udgifterne i budget 2023 med ca. 40 mio. kr.

– Vi ser desværre ind i en meget stram økonomi, som betyder, at vi de kommende år skal gennemføre budgetforbedringer i omegnen af 70 mio. kr. Det vil naturligvis påvirke både driften og begrænse omfanget af nye investeringer. Byrådet har dermed en stor udfordring i at sikre et kommunalt budget i balance, når vi lige om lidt skal i gang med budgettet for næste år. Det er rigtig ærgerligt, for udfordringen kommer lige ovenpå, at vi netop har vedtaget effektiviseringer på 45 mio. kr. Vi har som et økonomisk pejlemærke et mål om en kassebeholdning på minimum 75 mio. kr. Det må vi ikke slække på, for den skal sikre, at vi kan fastholde den gode udvikling Sønderborg Kommune er midt i, siger Erik Lauritzen, borgmester og formand for Økonomiudvalget.

At økonomien er stram, har Sønderborg Kommune i indeværende år også set ved, at der tidligt kunne forudses store budgetoverskridelser på især specialområderne inden for Børne- og Uddannelsesudvalget samt Social-, Senior- og Handicapudvalget. Overskridelserne er der taget hånd om ved at bremse op for udgifterne bredt i forvaltningerne, skære ned på administrationsudgifter, udskyde investeringer med mere.

Der bliver i de kommende år også tale om en væsentlig reduktion i niveauet for nye anlægsinvesteringer i Sønderborg Kommune. Dels er anlægsrammen i økonomiaftalen mellem KL og regeringen reduceret, og dels er der fortsat en usikkerhed, om kommunen får lov til at optage et tidligere bevilliget lån på 122 mio. kr. Dertil kommer, at alt byggeri er blevet markant dyrere på grund af prisstigninger på byggematerialer og energi.

– Sønderborg Kommune er i en rigtig god udvikling når det gælder, bosætning, turisme, uddannelser og arbejdspladser. De mange indsatser giver resultater. Allerede sidste år var Byrådet enige om, at omfanget af anlægsinvesteringer skal drosles ned de kommende år. Den nye situation betyder, at der nu bliver plads til endnu færre nye investeringer. Med de mange og store anlægsinvesteringer, der har været de senere år, er vi nu et sted, hvor det er ok at holde igen, men også nødvendig at holde fokus på at nå i mål med de aktuelle projekter, der støtter op om den positive udvikling i kommunen, siger Stephan Kleinschmidt, første viceborgmester og næstformand i Økonomiudvalget.

Kilde: Sønderborg Kommune