Skattestyrelsen eftersøger ejerne til 13,6 mio. kr.

Gennem et år har Skattestyrelsen søgt ejerne til knap 800 uidentificerede konti og depoter i Statstidende. På mandag udløber fristen for at give sig til kende – ellers risikerer 13,6 mio. kr. at gå i statskassen. Syv konti har indeståender for over 100.000 kr., og alene på en enkelt konto står der over 800.000 kr.

Skattestyrelsen har gennem det seneste år efterlyst ejerne af i alt 13,6 mio. kr., som står i danske banker.

Pengene er fordelt på 698 konti og 80 depoter, som borgere har oprettet uden at give de nødvendige identifikationsoplysninger, og hverken bankerne eller Skattestyrelsen er derfor i stand til at kontakte de berørte borgere, som lige nu efterlyses i Statstidende. Den 29. april udløber efterlysningen. Herefter vil bankerne og Skattestyrelsen begynde arbejdet med at inddrage de indestående beløb, som går i statskassen.

– Inden vi begynder at inddrage de indestående beløb, vil jeg gerne opfordre til, at man undersøger, om man kan genkende sig selv på listen i Statstidende. Eller om man kan genkende venner eller familie, der måske befinder sig i udlandet, og i så fald giver dem besked, hvis man tænker, at man kender en, der ejer pengene. Står man på listen, skal man kontakte sin bank og identificere sig, siger underdirektør i Skattestyrelsen, Michael Medom Hansen.

Skattestyrelsen indgår i et lovfastsat samarbejde med landets banker om at inddrage beløb fra såkaldte uidentificerede konti og depoter, hvor det ikke er lykkedes banken at finde ejerne. Alle konti og depoter skal have tilknyttet en ejer, der kan identificeres ud fra navn, adresse, CVR-nummer eller lignende. Kan bankerne ikke finde de nødvendige oplysninger på en konto, spærres den eller depotet et år, og herefter efterlyses ejerne i Statstidende. Beløb, som der herefter ikke er gjort krav på, tilfalder staten efter fristens udløb.

Annoncen i Statstidende ses her.

Borgere, der først henvender sig efter et indestående beløb er inddraget, vil som udgangspunkt ikke kunne få deres penge refunderet.

Over 800.000 kr. venter på en enkelt ejer
Ud af de knap 700 konti er der en enkelt, der har et indestående på over 800.000 kr., og syv konti med hver et indestående på over 100.000 kr. Derudover fordeler beløbene sig på 59 konti med mellem 10.000 og 100.000 kr. På 631 konti står der op til 10.000 kr.

Ses der på depoterne er den samlede værdi af aktiverne opgjort til 9,2 mio. kr.

– Det er vores forhåbning, at de store beløb kan være med til at skabe opmærksomhed, så det ikke bliver nødvendigt for os at inddrage dem. Alt andet lige hører de her penge til hos de borgere, der har sat dem ind, siger Michael Medom Hansen.

Efterlysningen sker på baggrund af information fra 12 danske banker i hele landet, der som del af deres indberetningspligt til Skattestyrelsen har meddelt, at de ikke har de nødvendige identifikationsoplysninger på ejerne af de nu efterlyste konti og depoter.

Det er fjerde gang, Skattestyrelsen inddrager indeståender fra uidentificerede konti og depoter.

Kilde: Skattestyrelsen