Skala Architecture skal tegne Kongehøjens Børnehus i Aabenraa

Husets hjerterum åbner sig op mod alle fire verdenshjørner, hvilket skaber en god relation til sine omgivelser. ”Visualisering: skala architecture”

Skala architecture har i samarbejde med Chr. Johannsen og Sweco vundet konkurrencen om opførelse af Kongehøjens Børnehus i Aabenraa. Den nye daginstitution er en sammenlægning af Kongehøjens Børnehave og Vuggestuen Fjordløkken og får adresse, hvor Kongehøjens Børnehave ligger i dag. Når institutionen står færdig i september 2026, vil den kunne rumme 50 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn.

Det store og det mindre fællesskab

Omkranset af beboelsesmiljøer i syd og skoven ved Kongehøjen i nord indskriver den nye integrerede institution sig i en mindre byhave, hvor der veksles mellem det tætte, nære og det ydre, udfoldende. Institutionens kerne er fællesrummet – et multifunktionelt hjerterum, som danner omdrejningspunktet for institutionen og kan tilpasses forskellige aktiviteter og læringsmiljøer. Her har børnene mulighed for at dyrke det store fællesskab. Hjerterummet åbner sig op mod fire verdenshjørner – med en personaleafdeling, en vuggestue og to børnehaver. Hver fløj fungerer som en selvstændig enhed med grupperum, som kan nedskaleres, så mindre grupper kan indgå i mindre sammenhænge. Stuerne kan sammenlægges og ligger i tæt forbindelse med deres garderobe og nærliggende legeplads.

– ”For os indebærer bæredygtighed mere end blot klimaaspekter. Som en drivende faktor, både i forhold til bæredygtighed og til projektet som helhed, prioriterer vi at fremme det store og det mindre fællesskab. Stuerne udgør børnenes daglige base og er designet med en mere indadvendt tilgang sammenlignet med fællesrummene. Det giver børnene et sted, hvor de kan finde ro og plads til fordybelse. Vi har designet et hus og landskab, som understøtter den pædagogiske praksis og børns udvikling”, udtaler Julie Ankjær, kreativ chef og partner hos skala architecture.

Husets form danner gårde, kroge og rolige uderum i nærhed til huset. Samtidig sikres gode lysforhold og oplevelsesrige kig mod de grønne udearealer omkring huset. Derved knyttes landskab og hus sammen. Gennem store glaspartier opløses grænserne mellem inde og ude.

Et robust og pædagogisk læringsmiljø

Alle rum er indrettet med direkte kontakt til de nære gårdrum, hvor der er mulighed for at træde ud i de intime gårdmiljøer og under overdækning. Det skaber en synergi mellem ude og inde, som forstærkes af husets store glaspartier, der komplimenterer træet og de varme toner fra det indvendige linoleumsgulv. Loftet er beklædt i en varm natur-træbeton, som bidrager til god akustik, mens ovenlysvinduerne er med til at sikre gode dagslysforhold. Materialevalget giver huset en robusthed over for dagligdagens leg og minimerer vedligehold, mens det skaber et varmt, venligt, pædagogisk læringsmiljø, hvor trivsel understøttes af brugsmæssige kvaliteter og et godt indeklima. Udvendigt er huset udsmykket med en base af gul tegl, som brydes af varmebehandlede profilbrædder i træ og sølvgrå facadebeklædning i toppen. Husets indre rolige, harmoniske og varme tone taler dermed sammen med husets ydre. Husets indre funktioner strækker sig ud i landskabet og danner rum for en række nærhedshaver, som er skræddersyet i form og funktion efter tilhørsrum og udvendig funktion.

Naturen og genbrug som legeplads

Husets form og placering gør, at langt det meste omkringliggende natur kan bevares og integreres i nye opgraderede rammer og tidssvarende miljøer. Der disponeres nye nærarealer, shelters og udkigstårne, mens legearealer og zoner fra den eksisterende legeplads bevares fuldt intakte. Det lærer børnene om glæden ved at genbruge og lege med ting, som har en indlejret historie. Institutionens udeareal rummer også en multihave, hvor husets læringsmiljøer knyttes til naturen i form af selvbyggede insekthoteller, krible-krable bede og vilde sansebede. Legepladsens bakkelandskab opfordrer til motorisk udfoldelse og eventyr. Parkeringsområdet knyttes til eksisterende vejindgang for at minimere indgreb i det grønne. Herfra er der knyttet trygge stisystemer til børnehusets mindre ankomstplads, som skaber en primær forbindelse til husets hovedindgang samt videre til husets decentrale indgange.

Den nye integrerede daginstitution skal erstatte de eksisterende institutioner Kongehøjens Børnehave og Vuggestuen Fjordløkken og forventes at stå klar i september 2026.

Fakta

  • Projekt: Den nye integrerede daginstitution udgør ca. 1500 m2 og skal rumme institutionerne Kongehøjens Børnehave og Vuggestuen Fjordløkken, i alt 150 børn fordelt på 50 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn samt knap 35 ansatte.
  • Bygherre: Aabenraa Kommune
  • Totalentreprenør: Chr. Johannsen
  • Arkitekt og landskabsarkitekt: skala architecture
  • Ingeniør: Sweco

Kilde: Skala Architecture