SKÆRBÆK: Skærbæk: Kunsten kommer!

Da der i 2016 blev gennemført et spændende byfornyelsesprojekt i Skærbæk med inddragelse af byens aktive borgere, viste det sig hurtigt, at borgerne også ønskede, at kunsten skal spille en rolle i byen. Fjerde etape med at rykke kunsten ind i byen er gået i gang, og det resulterer i fire skitser til kunstværker forskellige steder i byen.

Statens Kunstfond har igen vist sin velvillighed, når det gælder processen med at få kunsten til at rykke ind i Skærbæk by. Kunstfonden har bevilget penge til, at fire forskellige kunstnere i løbet af foråret/sommeren skal fremstille skitser til kunstværker til placering fire forskellige steder i byen.

Torsdag den 12. marts klokken 19.30 er alle velkommen til at høre nærmere om arbejdet med de fire skitser, når der holdes borgermøde på Æ Museum. De fire kunstnere, der skal udarbejde skitserne, vil være til stede ved mødet og de er: Cai-Ulrich von Platen, Niels Pugholm, Rosa Talnov Clausen og Anja Boserup.

Tilmelding til mødet skal ske til Mette Nielsen på mail: mitnie@toender.dk.

Områderne for kunsten er på plads for de tre af kunstværkerne, og det betyder, at skitserne skal være bud på kunstværker eller kunstgreb ved den nye skole, i byparken, ved stien mellem skolen og byen, mens placeringen for det sidste værk endnu ikke er på plads. Der er nedsat fire skitsegrupper med medlemmer fra lokalrådet, billedkunstråd og forvaltningen, som skal arbejde tæt sammen med kunstnerne.

Skitserne skal efter planen være færdige til august, og til den tid skal det besluttes, hvilke skitser man vil realisere til fysiske kunstværker. I givet fald kræver det , at der igangsættes en større fundraising.

Historikken

Arbejdet med skitserne er fjerde etape af i arbejdet med at få kunsten ind i Skærbæk. I første etape blev der nedsat en tværfaglig lokal gruppe, som udarbejdede en kunststrategi for byen. Arbejdet blev ledet af kunstner Cai Ulrich von Platen og kunstkonsulent Lotte Boesen Toftgaard. Denne strategi har som overordnet vision, at kunsten skal bidrage til mere liv i byen, større lokal stolthed og styrke byens identitet.

Anden etape var et samarbejde mellem Historisk Forening, butiksejere, foreninger og billedkunstneren Cai Ulrich von Platen, med henblik på en genåbning af det tidligere museum, der i dag hedder Æ Museum. Projektet kom til at hedde: “Et hus i byen – en by i huset” og blev til et anderledes kunstgreb med en udstilling, der blandt andet inddrog skolernes elever.

Tredje etape – “Byens egne veje” blev ligeledes støttet af Statens Kunstfond. Her var indsatsen en række kunstneriske bearbejdninger af Skærbæks byrum, butikslokaler og husmure, som udspiller sig i museet, stationsbygningen og i byrummet mellem disse to bygninger. Med de mange kunstgreb, der blev gjort rundt om i byen, har de mange involverede kunstnere ønsket at kaste nyt lys på velkendte steder og historier.

Be the first to comment on "SKÆRBÆK: Skærbæk: Kunsten kommer!"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*