Samarbejdet mellem de fire sønderjyske kommuner og Museum Sønderjylland for 2022-2025 er faldet på plads

Borgmestrene fra de fire sønderjyske kommuner, direktør og bestyrelsesformand for Museum Sønderjylland underskrev her til formiddag på Sønderborg Rådhus den nye Økonomi-og samarbejdsaftale, der er indgået for de kommende fire år.

Samarbejdsaftalen, som skal sikre en koordinering af opgaverne og styrke kommunikationen mellem museet og kommunerne, har fokus på at sikre, at flere af museets undervisningsforløb går på tværs af kommunegrænserne minimere transportbarrieren mellem børnene og de unge ude i kommunerne og Museum Sønderjyllands tilbud. Desuden forpligter Museum Sønderjylland sig i perioden til at udvikle og afprøve nye undervisningsforløb i de nye faciliteter i fællesmagasinet Bevaringscenter Sønderjylland, som er placeret i Rødekro og indvies i efteråret 2021.

Axel Johnsen, direktør for Museum Sønderjylland, udtaler:

”Museum Sønderjylland løfter en regional og en national opgave, og derfor vil vi gerne gøre endnu mere for at invitere sønderjyderne hen over kommunegrænserne og se, hvad museet i nabokommunen har at byde på. Det er jo vores store styrke, at alle vores museer har hver deres særlige arbejdsområde. Samarbejdsaftalen er et vidnesbyrd om, at de sønderjyske kommuner står sammen om Museum Sønderjylland som ét regionalt museum.”

Hans Peter Geil, borgmester i Haderslev Kommune, udtaler:

”Vores landsdel er ikke i samme omfang som andre begunstiget af kulturinstitutioner på Statens Finanslov, men her er museet både et fyrtårn og et ankerpunkt for kulturministeriets økonomiske og opmærksomhedsmæssige engagement i Sønderjylland. I kommunerne er vi opmærksomme på, at museets trækker et stort og værdifuldt læs der også rækker ud over det rent museumsfaglige”.

Henrik Frandsen, borgmester i Tønder Kommune, udtaler:

”Samarbejdsaftalen forpligter os gensidigt i forhold til at have et særligt fokus på undervisning og formidling. Transport skal f.eks. ikke være en barriere for, at elever besøger udstillinger på tværs af kommunegrænser. Vi vil gerne have at børn fra Bov også møder arkæologien i Haderslev og Børnene fra Gråsten kommer ud i marsken og besøger Højer Mølle”.

Erik Lauritzen, borgmester i Sønderborg Kommune, udtaler:  

”Med Museum Sønderjylland deles vi fire sønderjyske kommuner om en højt specialiseret vidensarbejdsplads. Det er en fornøjelse at se, hvordan de 10 afdelinger fungerer som ét museum både af navn og af gavn. Det så vi senest med den taskforce der blev sat ind på tværs af lokaliteter og fagligheder og skabte en markant udstilling til borgere, turister og børn i skoler og dagtilbud på Sønderborg Slot i anledning af Genforeningen”.

Thomas Andresen, borgmester i Aabenraa Kommune, udtaler:

”Genforeningsjubilæet i 2020 mindede os om, at vi bor i en særlige landsdel. Museum Sønderjylland udfylder rollen som vores nationalmuseum med blik for fortid, samtid og fremtid. Aftalerne sikrer, at vi bliver ved med at udvikle museumsarbejdet omkring kunst, arkæologi og vores særlige kulturhistorie sammen”.

Samarbejdsaftalen træder i kraft den 1. januar 2022 og løber til 31. december 2025. Aftalen genforhandles medio 2024.