RØMØ: Midlertidigt opholdsforbud ved Lakolk Butikscenter

Opholdsforbuddet gælder i perioden fra den 25. april 2020 klokken 18.30 til midnat, natten mellem den 26. og 27. april.

Syd- og Sønderjyllands Politi har med henblik på at forhindre spredning af cornavirus/covid-19 udstedt opholdsbud gældende for Lakolk Butikscenter, Lakolk Butikscenter 7, Rømø (se kort).

Opholdsforbuddet gælder i perioden fra den 25. april 2020 klokken 18.30 til midnat, natten mellem den 26. og 27. april. Perioden for opholdsforbuddet kan forlænges, hvis betingelserne for opretholdelse af opholdsforbuddet fortsat er opfyldt. 

Må gerne passere, men ikke tage ophold

Opholdsforbuddet betyder, at der ikke må tages ophold i det pågældende område, som for eksempel at sætte sig på bænkene og benytte legepladsen i området. Almindelig færden såsom gå- og løbeture, parkering, hundeluftning og besøg i iskiosk og butik m.m. i det område, hvor opholdsforbuddet gælder, er dog stadig tilladt. Kunderne skal dog fortsat følge butikkens anvisninger med hensyn til antallet af personer, der må opholde sig i forretningen m.m.

Politiet har ved sin vurdering taget hensyn til Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger vedrørende smittefaren fra covid-19. Og ved afgørelsen om at udstede opholdsforbuddet har politiet således lagt vægt på sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at nedbringe sociale kontakter og holde behørig afstand.

Overholdes forbuddet ikke, kan politiet udstede en bøde på 2.500 kr.

Opholdsforbuddet kommer et døgn efter, at Syd- og Sønderjyllands Politi udpegede området som et af politikredsens ni hotspot-områder.

I de særlige hotspot-områder opfordrer politiet borgerne til at være særligt opmærksomme på risikoen for, at der kan samle sig så mange borgere på et enkelt sted, at de kan udgøre en smitterisiko for covid-19.

For mange på et for lille område

I forbindelse med politiets tilsyn ved butikscentret lørdag eftermiddag, kunne de tryghedsskabende patruljer konstatere, at der opholdt sig over 60 personer på området – nær butikscentrets ishus samt på bænke og på legepladsen i nærheden.

Området er – set i lyset af den aktuelle risiko for at sprede corona-smitte – ikke egnet til, at så mange borgere tager ophold der samtidig. Personerne kan således ikke holde behørig afstand.

Politiet har nu sat skilte op i området, hvoraf det fremgår, at der er indført et midlertidigt opholdsforbud.

Opholdsforbuddet er udstedt i medfør af § 10 i bekendtgørelse nr. 370 af 4. april 2020 om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler i forbindelse med håndtering af covid-19.

Ingen personer er endnu blevet sigtet for at have overtrådt forsamlingsforbuddet.

Be the first to comment on "RØMØ: Midlertidigt opholdsforbud ved Lakolk Butikscenter"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*