Politi, Sønderborg Kommune og uddannelsessteder advarer mod deling af krænkende billeder

Advarslen kommer, efter at politiet er i gang med at efterforske en anmeldelse, hvor flere unge kvinder i Sønderborg Kommune har fået delt private og intime fotos mod deres vilje.

Syd- og Sønderjyllands Politi, Sønderborg Kommune samt en række uddannelsessteder i kommunen advarer unge mod at dele krænkende billeder og videoer.

Advarslen kommer, efter at politiet i er i gang med at efterforske en anmeldelse, hvor flere unge kvinder i Sønderborg Kommune har fået delt private og intime fotos mod deres vilje.

Politiet modtog anmeldelsen i sidste uge, efter at en 17-årig kvinde var blevet bekendt med, at der florerede fotos af hende – og flere andre lokale kvinder – på det sociale medie Snapchat.

Det nøjagtige antal kvinder, der er forurettede, er endnu uklart, da efterforskningen er i sin indledende fase.

– Vi tager sagen meget alvorlig, og prioriterer højt at få den opklaret, da sager af denne art er meget krænkende for de forurettede, understreger politiinspektør Henrik Thrane Jensen fra Syd- og Sønderjyllands Politi. 

Af hensyn til efterforskningen har politikredsen ikke yderligere kommentarer vedrørende den aktuelle anmeldelse.

Er det krænkende?

Vicepolitiinspektør Chr. Østergård fra Forebyggelsessektionen i Syd- og Sønderjyllands Politi  opfordrer både de unge og deres forældre til, at de tager problemstillingen om deling af krænkende billeder meget alvorlig.

– Vi lever i en tid, hvor vi kan videresende billeder og videofiler med et enkelt klik på telefonen, og hvor vi deler både stort og småt med vores omgangskreds på sociale medier. Netop derfor er det ekstra vigtigt, at vi er opmærksomme på, at blot fordi det er teknisk muligt at dele, kan materialet stadig både være krænkende og ulovligt, pointerer Chr. Østergård.

Sig fra!

Han understreger, at de unge, der deler materialet, ikke nødvendigvis handler i ond tro. Men det gør ikke deres ansvar mindre. 

– Vi har alle et medansvar for, om den onde cirkel bliver brudt, om delingen af materialet fortsætter eller stopper. Så vores råd er ganske enkelt. Kommer du i besiddelse af billeder og videoklip, hvor vedkommende ikke selv har givet tilladelse til deling, så slet materialet. Sig fra! Lad være med at dele det med andre, fremhæver vicepolitiinspektøren.

Han peger i tilgift på, at bliver man dømt for at have delt krænkende billeder og videoer, kan de personlige konsekvenser være meget store.

– En ting er selve straffen. Men du risikerer også at få en plet på straffeattesten, der følger dig i flere år fremover. Og du risikerer at måtte vinke farvel til drømmejobbet, fastslår Chr. Østergård.

Fakta:
Det siger loven

Når man ikke klart og tydeligt har givet et andet menneske lov til at dele et billede eller en video af sig selv, har ingen andre ret til at videredele det.  
Det er ulovligt at dele eller opbevare et billede eller video af pornografisk karakter af personer under 18 år – også selvom de selv har givet lov til det. Det er dog ikke ulovligt, hvis der er tale om billeddeling mellem to personer i et kæresteforhold, og begge er over 15 år. Billeder eller videoer må aldrig videresendes til andre og skal slettes, hvis forholdet ophører. 

Særligt for gerningsmænd under 18 år
For unge, der på gerningstidspunktet var under 18 år, gælder særlige regler. Den første strafferetslige afgørelse, der er begået inden det fyldte 18 år, fremgår som udgangspunkt ikke af straffeattesten. Den ordning kaldes ”betinget notering”. Dog anføres en dom om ungdomssanktion, behandlingsdom eller ubetinget frihedsstraf på straffeattesten, selv om det er den første strafferetlige afgørelse.

Læs mere på Politi.dk:
Hvornår er det ulovligt at dele billeder og videoklip?
Hvordan anmelder jeg en sag, hvor nogen ulovligt har delt billeder og videoklip?

Hvor kan jeg i øvrigt få hjælp, hvis jeg har været udsat for digitale sexkrænkelser?
Læs flere gode råd på Red Barnets hjemmeside Sletdet.dk og på Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside DKR.dk

Kilde: Syd- og Sønderjyllands Politi