Nyt center får navnet Drift og Beredskab Sønderborg

Sønderborg Kommunes har valgt navnet på det kommende center på Ingolf Nielsens Vej i Sønderborg, og navnet bliver: Drift og Beredskab Sønderborg. Det nye navn erstatter arbejdstitlen Logistik- og servicecenter, der er blevet anvendt under arbejdet med og opførelsen af den nye driftsenhed.

Ved at vælge navnet Drift og Beredskab får Sønderborg Kommune tydeliggjort, at det nye center er en driftsenhed, der leverer opgaver, ydelser og tjenester for borgerne og andre kommunale enheder.

Drift og Beredskab Sønderborg åbner medio 2023, og det bliver arbejdsplads for cirka 450 medarbejdere.

Drift og Beredskab Sønderborg kommer til at huse følgende tre afdelinger:

Drift og service

Drift og service har ansvaret for kommunens rengøringsområde, herunder såvel internt som eksternt leverede rengøringsydelser. Afdelingen har også ansvaret for drift af kommunens mange forskellige bygninger. Det gælder også for kommunens flådestyring, hvor der blandt andet skal arbejdes med grøn omstilling af bilparken. Afdelingen varetager derudover den interne servicefunktion på rådhuset i Sønderborg, herunder budfunktion, posthåndtering, kantinedrift, pedelfunktion mm.

Beredskab Sønderborg

Beredskab Sønderborg varetager det samlede brand- og redningsberedskab i Sønderborg Kommune. Afdelingen driver også Vagtcentralen med vagtordninger for såvel Sønderborg Kommune samt flere sønderjyske kommuner (vintervagt). Ud over selve slukningsarbejdet sørger Beredskab Sønderborg blandt andet også for kursus i førstehjælp og brandsyn i kommunens institutioner. Beredskab Sønderborg står også for driften af Hjælpemiddeldepotet, hvor borgerne fremadrettet kan prøve og få udleveret hjælpemidler.

Entreprenørafdelingen

Entreprenørafdelingen er Sønderborg Kommunes entreprenørvirksomhed, der primært udfører drift og vedligeholdelse af kommunens vejnet og grønne områder samt en række forskellige opgaver for andre kommunale forvaltninger og institutioner (tidligere Vej & Park). Afdelingen har derudover ansvaret for drift af kommunens havne samt driften af Færgen Bitten.

Formålet med det nye center er at opnå en optimeret drift og synergi i løsningen af kommunale opgaver, som også skal give et økonomisk rationale. Det drejer sig blandt andet om optimering af administrative opgaver, bygningsdrift, fælles indkøb og maskinudnyttelse samt optimering af diverse vagtordninger.

Kilde: Sønderborg Kommune