Nygadehuset i Aabenraa: På eventyr i det danske sprog

Tag til studiekreds om det danske sprog og den danske litteratur. Hør om klassiske, danske forfattere, elektronisk sprog og dans en folkevise.

To vældige stofområder er på programmet i efteråret, når Niels Holck, tidlige forstander ved Rødding Højskole, inviterer til studiekreds udi det danske sprog og den danske litteratur.

Vi vil komme ind på emner som den svære, danske stavning, elektronisk sprog, de forbudte ord, de magiske talord, kommasætning, ordklasser og meget mere.

Vi vil desuden høre om de klassiske forfattere Johan Herman Wessel, Vita Andersen, Ludvig Holberg, Inger Christensen, Poul Henningsen (PH), Karen Blixen og mange flere. Og så skal der danses en folkevise og klippes et digt.

Studiekredsen vil være utraditionel og legende.

Deltagerne i studiegruppen er aktive i små grupper, og hver gang afsluttes med spørgsmål, ønsker og forslag. Der er otte studiekredsformiddage, som løber over oktober, november og december. Første gang er mandag d. 26. oktober mellem 10.00 og 10.30.

Pris: 50 kr. for hele forløbet. Tilmelding nødvendig. Læs mere og tilmeld dig på nygadehuset.dk