Nye oplevelser mellem Skærbæk skole og Skærbæk by

Statens Kunstfond har givet støtte til mere kunst i Skærbæks byrum. Torsdag den 18. juni er der offentligt møde, hvor alle er velkommen til at høre om planerne.

Kom og giv din mening til kende. Sådan lyder opfordringen til et offentligt møde om kunst i Skærbæk.

Skærbæk Lokalråd og Tønder Kommune har igen fået støtte fra Statens Kunstfond. Denne gang skal tre kunstnere og en landskabsarkitekt komme med ideer til oplevelser langs en ny stiforbindelse fra skolen til byen. 

Kunstnerne Cai Ulrich von Platen, Niels Pugholm og Rosa Tolnov Clausen skal samarbejde med landskabsarkitekt Anja Boserup fra Thing Brandt Landskab om at komme med bud på permanente kunstværker til Skærbæks byrum. 

Efter at have lyttet til Skærbækborgernes ønsker vil kunstnerne lave skitser til, hvordan kunst kan være med til at:

  • forme den nye sti
  • udsmykke skolen
  • gøre byparken til et ny opholdssted
  • give nyt liv til vævekunsten i Skærbæk.

 
Kom og mød kunstnerne og hør mere om skitseprojektet torsdag den 18. juni 2020 kl. 19.30 i Æ Museum, Storegade i Skærbæk. 
Af hensyn til pladsen er tilmelding nødvendig. Tilmeld dig på mail: metnie@mail.dk

Initiativet gennemføres i et samarbejde mellem Tønder Kommune og Skærbæk Lokalråd og er støttet af Statens Kunstfond.