Nye idrætstal: Færre medlemmer i Aabenraa Kommune

Idrætsforeningerne i DGI og DIF i Aabenraa Kommune tabte medlemmer i 2022. På landsplan gik foreningerne dog frem, og det samlede medlemstal er det højeste nogensinde.

I to år stak coronapandemien en kæp i aktivitetshjulet, men i 2022 kom idrætsforeningerne i størstedelen af kommunerne for alvor tilbage.

Faktisk har foreningerne i Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI samlet set flere medlemmer end før coronapandemien. De netop offentliggjorte medlemstal for 2022 viser således, at idrætsforeningerne havde en samlet fremgang på 110.878 medlemmer i forhold til året før og dermed kom op på 2.339.654 medlemmer – det højeste antal nogensinde.

I Aabenraa Kommune var der dog medlemstilbagegang i de lokale idrætsforeninger. En tilbagegang, der lød på 195 medlemmer i forhold til 2021, så der nu er 21.238 medlemmer i kommunens 148 idrætsforeninger.

”I Aabenraa Kommune vil vi Det Gode Liv for både borgere og foreninger. Derfor gør vi også meget for, at der netop er kultur- og fritidstilbud til alle. Vi oplever, at der er en stigende interesse for det uorganiserede idræt, hvor grupper eller enkeltpersoner dyrker idrætten uden for foreningslivet, hvilket kan forklare noget af tilbagegangen,” siger formand for Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg, Signe Bekker Dhiman og fortsætter:

”Det vigtigste for os er, at vores borgere dyrker det gode, aktive liv i Aabenraa Kommune. Hvad enten det er i organiseret eller uorganiseret idræt, i grupper eller på egen hånd. Derfor kigger vi også løbende på justeringer og forbedringer for kommunens kultur- og fritidsliv og vi vil naturligvis gerne bidrage til at styrke rekrutteringen af både medlemmer og frivillige til vores foreninger, og det er et fokus for os.”

Glæde over stigning på landsplan

I 2019 var der på landsplan for første gang over 2,3 millioner medlemmer i idrætsforeningerne i DGI og DIF. I coronaåret 2020 mistede foreningerne 90.000 medlemmer, mens det følgende år bød på en lille fremgang trods fortsatte restriktioner og flere nedlukninger. I 2022 forsvandt alle restriktioner, tabte medlemmer blev vundet tilbage – og endnu flere kom til.     

”Det generelle billede i Aabenraa Kommune viser, at foreningerne har holdt status quo på medlemmerne fra sidste år. Tilbagegangen skyldes nogle enkelte foreninger, hvor mange medlemmer er forsvundet – og dem vil vi naturligvis hjælpe på vej til at vende kurven, så de atter kan tiltrække medlemmer til de gode fællesskaber,” siger DGI Sønderjyllands formand Hanne Lene Haugaard.

Det synspunkt deler DIF’s formand, Hans Natorp: 

”Nedgangen i det samlede medlemstal i Aabenraa Kommune er ærgerlig, og vi håber, at kurven vender. På landsplan har der været fremgang, og udviklingen vidner om, at danskerne generelt er glade for deres idrætsforeninger. Vi sender en stor tak til de frivillige for deres store indsats for fællesskabet – og til landets kommuner for at støtte deres lokale idrætsforeninger gennem en svær tid med corona.”

Visionsarbejdet fortsætter

Siden 2015 har DGI og DIF arbejdet sammen om ’Bevæg dig for livet-visionen’ med støtte fra Nordea-fonden og TrygFonden. Målet er Danmark er verdens mest idrætsaktive nation, og at flest mulige borgere motionerer.

Her har ’Bevæg dig for livet’ blandt andet nytænkt en række idræts- og motionsaktiviteter og skabt koncepter som ’Fodboldfitness’, ’Five-a-side Håndbold’ og ’Voksenfjer’, der gør det nemmere for alle at være med. Derudover er der iværksat en lang række indsatser i de såkaldte visionskommuner, hvor der bl.a. er fokus på aktive fællesskaber for unge under uddannelse, på tiltag for langtidsledige og socialt udsatte samt på motionstilbud for ældre og meget mere.

Samarbejdet med kommuner, idrætsforeninger og andre partnere fortsætter, og DIF og DGI vil skubbe på for at få endnu flere med i foreningernes fællesskaber. Foreløbigt er der glæde over den flotte fremgang i 2022, hvor idrætter som fitness og svømning var med til at trække den samlede medlemsfremgang op.

Kilde: DGI