Nye folk valgt til LAG Sønderborg-Aabenraa – se navnene her

Arkivfoto - Hellevad. Foto: Erik Egvad Petersen - www.sydnyt.dk

Den nye LAG Sønderborg-Aabenraa for programperioden 2023-2027 er nu dannet. Der var indkaldt til stiftende generalforsamling den 22. august 2022, hvor næsten 60 deltagere fra Sønderborg og Aabenraa kommuner deltog.

Inden selve generalforsamlingen fik forsamlingen info omkring LAG ordningen og dens betydning for udviklingen i landdistrikterne. Forsamlingen blev også informeret om den budgetramme, som der vil være til rådighed til såvel projekter som administration. Ikke mindre end 15 mio. kr. vil foreningen have til rådighed til projekter i perioden 2023-2027.

Selve den stiftende generalforsamling blev gennemført under ledelse af Aabenraas borgmester Jan Riber Jakobsen.

Efter godkendelse af forslaget til vedtægterne for foreningen, kunne valget af bestyrelsen for LAG Sønderborg-Aabenraa 2023-2027 gennemføres.

Valget blev som følger:

Christian Korsholm Jeppesen fra Kær Hestehave blev valgt som formand.

De øvrige medlemmer af bestyrelsen fra Sønderborg Kommune er: Anders Brandt fra Hundslev, Bendt Olesen fra Gråsten, Dorthe Schack fra Sønderborg og Jacob Bendtsen fra Sønderborg.

Medlemmerne, som blev valgt ind fra Aabenraa Kommune er: Andrea Terp fra Aabenraa, Andreas Carstensen fra Hellevad, Leif Frisk fra Bylderup Bov, Olaf Schmidt Meyer fra Rens og Peder Damgaard fra Kollund.

Som suppleanterne blev Henning Wendelboe fra Augustenborg og Gösta Toft fra Aabenraa valgt.

Udover ovenstående medlemmer er følgende repræsentanter fra de offentlige myndigheder en del af bestyrelsen: Tom Hartvig Nielsen, som er udpeget af Sønderborg Kommune, Ester Esmarch, som er udpeget af Aabenraa Kommune samt Jørn Lehmann Petersen, som er udpeget af Region Syddanmark.

Konstitueringen af bestyrelsen for LAG Sønderborg-Aabenraa 2023-2027

Efter den stiftende generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig iht. vedtægterne og valgte Andrea Terp som næstforperson samt Peder Damgaard som Kasserer. Den nuværende koordinator, Merethe Juul, er kontaktperson og har man spørgsmål, kan hun kontaktes på tlf. 20285668.

Den lokale udviklingsstrategi

Bestyrelsen er nu gået i arbejdstøjet med forberedelsen til den lokale udviklingsstrategi, som bliver arbejdsredskabet for programperioden 2023-2027 – og her kan alle borgere, foreninger og organisationer samt virksomheder komme med input til hvad de mener er relevant for udviklingen af landdistrikterne i Sønderborg og Aabenraa Kommuner indenfor:

Erhvervsrettede mål og aktiviteter som bidrager til Job- og vækstskabende erhvervsudvikling, med fokus på: Etablering og udvikling af mikrovirksomheder og små virksomheder, Fremme af erhvervssamarbejde samt Bæredygtig udvikling og grøn omstilling

Mål og aktiviteter, der forbedrer rammevilkårene for udvikling af landdistrikterne med fokus på: Basale servicefaciliteter, Fornyelse i landsbyer,  Kultur- og foreningslivet samt Bæredygtig udvikling og grøn omstilling.

LAG – Lokale aktionsgrupper er lokalt forankrede foreninger, der er med til at skabe udvikling og innovation i lokalsamfundene ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter.

Kilde: LAG Sønderborg-Aabenraa