Nye donationer fra TrygFonden: Over 3,3 mio. kr. til mere trivsel og tryghed i Syd- og Sønderjylland

Har man en god ide til et projekt eller en aktivitet, der kan skabe mere tryghed, kan man ansøge TrygFonden om midler. TryghedsGruppens regionale råd i Region Syddanmark har netop uddelt 5.231.848 kr. til nye tryghedsskabende projekter og aktiviteter i regionen. Heraf er 3.307.203 kr. målrettet indsatser i Syd- og Sønderjylland. De nye donationer er uddelt efter fire ud af TrygFondens i alt fem overordnede mål og skal alle bidrage til at styrke trygheden i det syd- og sønderjyske.

1. Børn og unge skal udfolde deres potentiale

TrygFonden arbejder for, at alle børn og unge kan leve et liv, hvor de trives fysisk, mentalt og socialt og rustes til uddannelse, så de kan udfolde deres potentiale og leve et godt og sundt liv. Følgende ansøgere har fået tildelt midler til projekter og aktiviteter målrettet børn og unge i Syd- og Sønderjylland:

 • GAME Denmark – indsats i bl.a. Esbjerg, Kolding og Sønderborg, “Fritidsfællesskaber for alle”, 950.000 kr.
 • KFUM’s Sociale Arbejde – projekt i Kolding og Esbjerg, “Go Gaming 2.0”, 264.460 kr.BROEN Vejle, “BROEN Vejle”, 200.000 kr.
 • Red Barnet Esbjerg, ”Småbørnsklubben”, 99.710 kr.
 • KFUM’s Sociale Arbejde i Kolding, “Gademix – fritidsliv for udsatte børn”, 58.900 kr.
 • Red Barnets familieoplevelsesklub i Fredericia, “Lalandiatur til udsatte børn og familier”, 50.625 kr.
 • Mødrehjælpens lokalforening i Esbjerg, “Ferieoplevelse til børn”, 50.000 kr.
 • Sønderborg Kvinde- & Krisecenter, “Aktiviteter for børn på krisecenter”, 50.000 kr.
 • Mødrehjælpens lokalforening i Varde, “Udflugt for sårbare familier”, 40.000 kr.
 • BROEN Tønder, “Børn, der blomstrer – brobygning til foreningslivet”, 36.000 kr.
 • Botilbuddet Edelsvej 3’eren under Udviklingscenter Vest i Esbjerg, “Aktiviteter for sårbare unge”, 25.000 kr.

2. Voksne skal kunne leve et trygt og sundt liv

Et mål for TrygFonden er, at flere voksne kan realisere og fastholde en sund livsstil, have et trygt arbejdsliv og deltage i positive fællesskaber. Med det for øje har følgende ansøgere modtaget støtte til gavn og glæde for voksne syd- og sønderjyder.

 • Blå Kors Danmark i Kolding, “Fra udsathed til bæredygtighed”, 331.000 kr.
 • Center for Seksuelt Misbrugte i Region Syddanmark – Frivilligsektionen, “Chatrådgivning”, 185.000 kr.
 • Sønderborg Kvinde- & Krisecenter, “Efterværn”, 120.000 kr.
 • Aabenraa Krisecenter, “Efterværn”, 109.000 kr.
 • Epilepsiforeningen Kreds Sydvestjylland (Billund, Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Vejle), “Sygdomsaccept og networking”, 75.450 kr.
 • Botilbuddet Samstyrken Humlehaven i Varde, “Duocykel”, 40.000 kr.


3. Et trygt ældreliv

Et trygt ældreliv med flere gode leveår og en højere livskvalitet for pårørende til svækkede ældre er også blandt målene for TrygFondens arbejde. Derfor har følgende ansøgere i Syd- og Sønderjylland fået midler:

 • Venneforeningen til Egegård Friplejehjem i Aabenraa, “Oplevelser & livskvalitet”, 200.000 kr.
 • Foreningen Kunsten at holde balancen i Sønderborg, “Handicapbus”, 100.000 kr.
  Plejecentret Mosbølparken i Skærbæk, “Guld- og bordprojektor til plejehjem”, 99.995 kr.
 • Bregnbjerglunden Plejecenter i Vojens, “Duocykel”, 40.000 kr.
 • Danske Seniorer Brørup, “Udflugt for ældre”, 10.500 kr.

4. Tryghed i hverdagen

At folk træder til og hjælper hinanden, når der er behov for det, er vigtigt for at skabe tryghed. Som led i arbejdet for, at flere bliver i stand til at hjælpe sig selv og andre, har det regionale råd valgt at donere midler til følgende i Syd- og Sønderjylland:

 • Gråsten SFO, “Cykelhjelme”, 19.500 kr.
 • Café Paraplyen i Varde, “Førstehjælpskurser”, 17.100 kr.
 • Sønderborg Golf Klub, “Førstehjælpskurser”, 16.000 kr.
 • FGU Kolding & Vejen, “Udendørs hjertestarterskabe”, 15.000 kr.
 • Familiehuset i Varde Kommune, “Førstehjælpskursus”, 14.760 kr.
 • Humlehøj Hallerne i Sønderborg, “Førstehjælpskursus”, 10.618 kr.
 • Kajakklubben Sydvest i Varde, “Svømmeveste til kvinder”, 8.400 kr.
 • Ribe Roklub, “Førstehjælpskursus”, 8.000 kr.
 • Skærbæk Mølle Golfklub i Ølgod, “Førstehjælpskursus”, 8.000 kr.
 • Døstrup-Mjolden Borgerforening i Skærbæk, “Hjertestarterskab”, 7.500 kr.
 • Glad STU i Esbjerg, “Førstehjælpskursus”, 7.500 kr.
 • Højen Gymnastik- og Ungdomsforening i Vejle, “Hjertestarterskab”, 7.500 kr.
 • Sgt. Johannes Logen Concordia i Oksbøl, “Udendørs hjertestarterskab”, 7.500 kr.
 • Spejderne Agerskov Ravne i Agerskov, “Træningsdukker til førstehjælp”, 7.000 kr.
 • Seniorbofællesskabet Engelparken i Haderslev, “Førstehjælpskurser”, 6.000 kr.
 • Fredericia Kajakklub, “Redningsveste”, 5.620 kr.
 • Boligforeningen AAB Bovia afd. 74 i Kolding, “Træningsdukke Anna”, 3.000 kr.
 • Fredericia Kajakklub, “Øget kommunikation på ture”, 2.565 kr.

Næste frist for ansøgning om midler hos TryghedsGruppens regionale råd i Region Syddanmark er den 1. september 2024. Læs mere om, hvad du kan få støtte til, her: Det støtter vi. På Tryghed.dk kan du også få råd om, hvordan du skriver en god ansøgning: Skriv en god ansøgning.

Tidligere projekter og aktiviteter, som har fået støtte, kan ses her: Projekter og donationer. Fælles for dem alle er, at de har til formål at øge trygheden i Danmark.

Hvem er TryghedsGruppens regionale råd i Region Syddanmark?

TryghedsGruppens regionale råd i Region Syddanmark består af 15 demokratisk valgte kandidater. Sammen med repræsentanterne fra de øvrige fire regioner udgør de TryghedsGruppens øverste myndighed og har bl.a. indflydelse på de midler, TrygFonden hvert år uddeler til landsdækkende og regionale projekter. Med i rådet for Region Syddanmark er:

 • Lone Schultz Hedemand, Odense, formand
 • Ferdinand Rendebo Jepsen, Vejen, næstformand
 • Allan Westergård Christensen, Esbjerg
 • Anette Petersen, Fredericia
 • Henrik Bruhn, Vejle
 • Henrik Puggaard, Billund
 • Kenneth Eliasen, Assens
 • Lars Erik Hornemann, Svendborg
 • Lena Baunsgaard Pedersen, Odense
 • Maria Kaspersen, Odense
 • Mikkel Linnet, Haderslev
 • Peter Lykkegaard, Odense
 • Søren Ipsen, Kolding
 • Torben Jensen, Esbjerg
 • Torben Struck, Tønder

Læs mere om de enkelte repræsentanter her.

Kilde: Trygfonden