Møgeltønder Børnehus er Tønders første kommunale naturbørnehave

Møgeltønder Børnehus inddrager i meget høj grad børnene i de aktiviteter pædagogerne laver og får dem til at sætte ord på, hvad de godt kan lide ved at være i naturen, og hvad de lærer af at være i naturen. Pressefoto

Siden efteråret 2018 har Møgeltønder Børnehus arbejdet med tanken om at etablere en naturbørnehave, og i november 2021 blev det så officielt, at Tønder Kommunes første kommunale naturbørnehave skulle placeres i Møgeltønder

Temaerne natur, udeliv og science danner grundlag for mange af aktiviteterne i Møgeltønder Børnehus. Det betyder fx, at børnene og pædagogerne hver dag bruger masser af tid på den store naturlegeplads, som indeholder forskellige læringsmiljøer som, bakker, sandkasser, skov, krat, labyrint og meget mere.

Der er også et antal overdækkede læringsrum, som gør det muligt for børnene at være ude i al slags vejr, og så arrangerer pædagogerne båldage hver uge, hvor der laves forskellige retter, småkager eller popcorn på bålet.

“Vi arbejder ud fra grundtanken om “Børns naturdannelse”, som er en proces, hvor barnets forhold til natur styrkes. I processen indgår forskellige typer af relationer til natur, og de kan kategoriseres i fem forbundne elementer i naturdannelse: det materielle, det erfaringsbaserede, det kognitive, det følelsesmæssige og det filosofiske”, fortæller Henrik Nielsen, der er daglig pædagogisk leder i Møgeltønder Børnehus.

                                                         

Det gør de ansatte ved at være spørgende, undersøgende og nysgerrige sammen med børnene. Ambitionen er, at skabe et inspirerende lege/ lærings-miljø der anerkender børnenes perspektiv, så det kommer til udtryk i krop, tale, billeder og sociale sammenhænge.

Naturbørnehaven forventer, at arbejdet som naturbørnehave vil give sunde, glade, rum- melige, løsningsorienterede, og robuste børn, som vil lære at indgå i mange sammenhænge og som kan tagevare på naturen, sig selv og andre.

Kort om hvordan Møgeltønder Børnehus arbejder:

0-2 årige: Børnene begynder at være ude i naturen og får en fornemmelse for hvad der er i naturen. Barnet får sine første sanseindtryk og oplevelser i naturen. Det prioriteres at komme ud hver formiddag.

3-6 årige: Børnehavebarnet er i et læringsmiljø, hvor man lærer i og om naturen, men også mere omkring det at tage vare på naturen og hinanden. Det handler her i høj grad om at kunne begå sig i naturen med hinanden. De ældste børn i børnehaven vil være ude det meste af dagen hele året rundt.

I det sidste år i børnehaven har børnehuset et udvidet samarbejde med skolen som betyder at der vil være besøg på Møgeltønder skole og SFO Blæksprutten hver måned.

Se mere på https://dot.aula.dk/moegeltoender-boernehus og Facebook Møgeltønder NATUR-børnehus

Naturbørnehaven arbejder med “grønne spirer” året rundt, som er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for dagplejere, vuggestuer og børnehaver og som bl.a. fokuserer på udeliv, natur og miljø.

Møgeltønder Børnehus er en kommunal institution, hvilket betyder, at alle i kommunen kan benytte sig af tilbuddet, uanset hvor man er bosat og hvilke forudsætninger man har.