Miljøministeren stopper matrikelfinten

Kommentar: Overskriften er måske en smule misvisende og ikke helt dækkende – men det er den overskrift og ordlyd miljøministeren selv har valgt.

“Finten” er jo lovmæssig korrekt – der er IKKE tale om fiflerier af nogen art.

Loven har givet muligheden for at opdele husdyrbrug som det er i dag.

Miljøminister Magnus Heunicke sætter en stopper for den såkaldte matrikelfinte, der betyder, at husdyrbrug kan slippe lettere igennem godkendelse. ”Med lovforslaget lukker vi hullet i loven”, siger Magnus Heunicke.

Det skal være slut med, at landbrug med f.eks. svin eller køer kan dele deres landbrug op i flere matrikler for bevidst at omgå miljøkrav. Miljøminister Magnus Heunicke har sendt en ny lov i høring, der vil sætte en stopper for den såkaldte ”matrikelfinte”.

Hullet i loven har betydet, at en gård med eksempelvis svin kan deles op på flere matrikler ved siden af hinanden og dermed slippe for at opfylde nogle af miljøkravene i forbindelse med miljøgodkendelse. Ved en opdeling tages der ikke højde for de to husdyrbrugs samlede miljøbelastning, og husdyrbrugene får dermed lov til at forurene mere. Samtidig har husdyrbrugene kunnet fortsætte et meget tæt samarbejde, så de for omverdenen fremstår som ét samlet landbrug.

Det vil miljøministeren nu lave om på.

”Der er eksempler på, at det her hul i loven er blevet udnyttet, så store husdyrbrug med mange tusinde svin har udvidet produktionen, uden at der et taget tilstrækkeligt hensyn til miljøet. Vi skal selvfølgelig tage udgangspunkt i, at der reelt er tale om ét samlet husdyrbrug og én samlet udledning af kvælstof til miljøet,” siger miljøminister Magnus Heunicke.

Godkendelse af samlet enhed

Med den nye lov vil husdyrbrug, der ligger tæt på hinanden, fremover blive godkendt som en samlet enhed, hvis de er forureningsmæssigt og teknisk eller driftsmæssigt forbundne. Det kan for eksempel dreje sig om fælles anlæg som gylle- eller fodersystemer eller samme ejer eller fælles regnskaber.

I disse tilfælde vil forureningen fra begge husdyrbrug indgå i den samlede miljøvurdering, så der bliver taget tilstrækkeligt hensyn til miljøet.

Miljøministeriet vurderer, at lovforslaget vil få effekt på omkring 10 godkendelses- og tilladelsessager årligt.

Den nye lov vil, hvis den stemmes igennem i Folketinget, ikke ændre på eksisterende tilladelser til husdyrbrug, der har benyttet matrikelfinten, idet der ikke lovgives med tilbagevirkende kraft. Men husdyrbrugene vil blive omfattet af de nye regler, når de på et tidspunkt skal ansøge om en ny godkendelse eller tilladelse.

”Den nye lov lukker hullet i loven, og kommunerne skal dermed ændre praksis i deres sagsbehandling. Jeg håber, at de husdyrbrug, der har udnyttet smuthullet i loven, også vil mærke lovændringen når de på et tidspunkt ansøger om en ny godkendelse- eller tilladelse” siger miljøminister Magnus Heunicke.

Fakta

– Lovforslaget sendes i ekstern høring fra d. 20. september – 16. oktober 2023.

– Det fremsættes i Folketinget i december 2023 med henblik på ikrafttrædelse i juli 2024.

Kilde: Miljøministeren