Miljøminister Heunicke inviterer borgmestre til oversvømmelses-møde

– Vi har alle stor medfølelse med de mange danskere, der er ramt af oversvømmelser efter de seneste dages voldsomme vejr, lyder det på miljøministerens X-medie.

– Mange har oplevet den ulykkelige situation at deres huse, butikker eller haver er blevet oversvømmet – for nogle er det endda sket for anden gang inden for kort tid. Vi må desværre indstille os på flere voldsomme vejrhændelser som disse i fremtiden, særligt med mere vand. Det understreger endnu engang vigtigheden af, at vi får sat tempo på kystbeskyttelsen og klimatilpasningen helt generelt. Og vi skal som samfund blive endnu bedre til at håndtere udfordringerne.

– Jeg indkalder borgmestrene i de berørte kommuner og de involverede myndigheder for at få et overblik over skaderne og høre, hvilke udfordringer de er stødt på under de seneste vandstigninger.

– Vi har brug for input til det videre arbejde med at styrke indsatsen og forebyggelsen, når vi de kommende uger skal forhandle klimahandlingsplan 1 med partierne i Grøn Fond.

Kilde: X