Mejerihaven i Felsted: Nyt bosted i Aabenraa Kommune indviet

Aabenraa Kommunes borgmester, Jan Riber Jakobsen, og formanden for Social- og Seniorudvalg i Aabenraa Kommune, Michael Christensen, blev assisteret af en kommende beboer til at klippe snoren til det nye bosted i Mejerihaven i Felsted. Pressefoto Aabenraa Kommune

Et nyt botilbud, målrettet borgere med betydelige psykiske og fysiske udfordringer og omfattende funktionsevne nedsættelse, er blevet indviet i Mejerihaven i Felsted.

Snart kan en række borgere med psykiske og fysiske udfordringer flytte ind på et nyt bosted i Mejerihaven i Felsted. Den nye institution blev indviet tirsdag med taler af både borgmester Jan Riber Jakobsen og formanden for Social- og Seniorudvalget i Aabenraa Kommune, Michael Christensen.

Tidligere havde Aabenraa Kommune ikke et tilbud til denne gruppe borgere, så kommunen var nødt til at finde og købe pladser andre steder.

– Vi ved, at der er et behov for et tilbud som Mejerihaven samtidig med, at vi også er klar over, at der er efterspørgsel på et tilbud placeret her i kommunen. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan lave et samlet tilbud til denne gruppe borgere, siger formanden for Social- og Seniorudvalget i Aabenraa Kommune, Michael Christensen, og fortsætter:

– Et samlet tilbud som dette i Mejerihaven giver os også mulighed for at skabe et stærkt, fagligt miljø om lige netop denne gruppe af borgere og deres særlige behov.

– Sikrer det gode liv i kommunen

Det er et lille år siden, at byrådet i Aabenraa Kommune på baggrund af en indstilling fra kommunens Social- og Seniorudvalg besluttede, at der skulle etableres en helt ny type bosted i kommunen, og at det skulle placeres i Mejerihaven i Felsted.

I alt er der etableret fem boliger til udviklingshæmmede voksne med et omfattende støttebehov på det nye bosted, som derfor også får døgnbemanding og en høj personalenormering.

Borgerne på det nye bosted har udviklingshæmning og specifikke behov, der kræver særlig tilrettelæggelse, både hvad angår det pædagogiske arbejde og de fysiske omgivelser. Derfor bliver bostedet omhyggeligt indrettet med skærmede områder, sansemiljøer og gulve, der er egnet til at kravle på. Dette sikrer, at beboerne kan trives og udvikle sig bedst muligt. Det var derfor en glad borgmester, som var med til at indvie det nye bosted.

– Ikke nok med at vi med det nye bosted giver flere af vores borgere mulighed for at leve det gode liv her i kommunen, så er vi samtidig også med til at sikre et stærkt, fagligt miljø, der imødekommer de unikke behov hos vores borgere med udviklingshæmning, som flytter ind på det nye bosted, siger borgmester i Aabenraa Kommune, Jan Riber Jakobsen.

Bostedet er etableret i bygninger, som tidligere har været brugt af Autismecenter Syd, så ud over en renovering og ombygning har det ikke været nødvendigt at bygge nyt.

Det forventes, at borgerne flytter ind i de fem lejligheder i Mejerihaven i slutningen af april.

Kilde: Aabenraa Kommune