Medicinrester, PFAS og mikroplast får forsyningsselskabet Sonfor til at revurdere og videreudvikle renseprojekt

Arkivfoto: Erik Egvad Petersen - www.sydnyt.dk

På Sonfors bestyrelsesmøde i sidste uge godkendte bestyrelsen, at forsyningsselskabet Sonfor i Sønderborg Kommune fortsat holder gang i renseprojektet på trods af Miljøstyrelsens tilbagetrukne vejledninger for udledningstilladelser, men at konceptet og projektøkonomien tages op til revurdering.

Det er vigtigt, at renseprojektet sikrer bedst muligt spildevandsrensning for et bedre havmiljø.

I marts i år trak Miljøstyrelsen deres vejledninger om udledning af spildevand tilbage på grund af en ankesag. Disse vejledninger bruger forsyningsselskaber i hele landet, når de skal søge om udledningstilladelser.

Denne suspendering fra Miljøstyrelsen påvirker renseprojektet i Sønderborg, som Sonfor arbejder på.

– Vi har valgt, at vi stadig arbejder for fuld kraft på renseprojektet i Somfor, på trods af Miljøstyrelsens træk i bremsen for krav,” fortæller Tom Hartvig, næstformand i Sonfor.

– Samtidigt er vi nødt til at kigge på det projektkonceptet, der blev besluttet tilbage i 2016.

– Det er det rigtige at gøre nu, for der er sket flere miljøteknologiske fremskridt de senere år, og den udvikling vil vi have med i projektet. Derfor kigger vi tilbage på design- og kravsspecifikationerne fra 2016.

Meldingen kommer efter et bestyrelsesmøde i Sonfor i sidste uge. Her blev bestyrelsen orienteret om en række forskellige mulige scenarier for rensning af spildevand, som Sonfor er ved at beregne på.

De mulige scenarier tager højde for nye krav, ny viden og nye kompetencemuligheder, mens de skal sikre, at projektet når i mål i 2028 med en ansvarlig projektøkonomi og ikke mindst renere havmiljø som resultat:

– I de seneste år har vi som samfund fået øjnene op for forureningspunkter, som vi ikke har været nok bevidste om før, så som medicinrester, mikroplast, PFAS og andre stoffer, der i den grad påvirker vores natur og miljø.

– Det betyder også flere krav til rensningen af vores spildevand. Samtidig ønsker vi at undgå at spilde værdifulde ressurcer, hvor for eksempel højrenset spildevand kan bruges til PtX og andre industrielle formål i stedet for at grundvandet anvendes til disse formål. De forhold og de massive prisstigninger i byggesektoren gør, at vi nu revurderer vores rensesystem, og sætter ambitioner, der sikrer det bedst mulige for miljøet, kunderne og medarbejderne, fortæller Ellen Trane Nørby, bestyrelsesformand i Sonfor.

Kilde: Sonfo