Lystfiskeri: Slut med at fange store laks i Vidåen

Nu følger Vidåen, hvad angår laksestop, så efter Varde Å, Skjern Å og Ribe Å/Gelså.

Fra og med i dag er det forbudt at tage laks på over 73 cm med hjem fra Vidåens vand.

Laks på over 73 cm skal nænsomt genudsættes.

Med henvisning til DTU Aquas nye biologiske rådgivning og ansøgning fra Vidå Sammenslutningen om
tilladelse til fiskeri og hjemtagning af laks, meddeler Fiskeristyrelsen hermed revideret tilladelse til fiskeri og hjemtagning af laks (Salmo Salar) i Vidå vandsystem i forhold til den af Fiskeristyrelsen meddelte tilladelse af 13. marts 2024.
Initiativet er vigtigt for at beskytte de store laks med henblik på at sikre et tilstrækkeligt gydepotentiale i Vidå Å vandsystemet.
I Vidå, har Fiskeristyrelsen givet tilladelse til hjemtagelse (kvote) af laks i fiskesæsonen 2024.
På baggrund af et stort fald i fangsterne sammenlignet med tidligere år vurderer DTU Aqua, at der er biologisk grundlag for et stop for hjemtagelse af laks over 73cm. Tiltaget gælder i Vidå vandsystem.


Det skal præciseres, at det er laks over 73 cm for hvilke, der er stop for al hjemtagelse. Laks på 73
cm eller derunder er ikke på nuværende tidspunkt berørt af stop for hjemtagelse, så længe kvoten
er åben.

I B-vand gælder også stop for hjemtagelse af store laks over 73 cm.

Kilde: Bl.a Sportsfiskerforeningen Vidå.