Lokale initiativer styrker turisme og handel i Sønderborg Kommune

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst opfordrede tidligere på året turisme- og handelsaktører til at ansøge om midler til konkrete udviklingsaktiviteter og initiativer, som et led i realiseringen af Masterplanen for Turisme og Handel 2024-2027. Der er nu kommet ansøgninger ind, der kan være med til at gøre en forskel for udviklingen af Sønderborg Kommune, som en attraktiv turistdestination og et godt sted at bo.

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst har i løbet af foråret modtaget flere ansøgninger fra lokale turisme- og handelsaktører, som står klar til at understøtte realiseringen af Masterplan for Turisme og Handel 2024-2027. Det er en forudsætning, at ansøgningen flugter med de tre styrkepositioner i masterplanen: kyst og vand, vartegn samt kultur og historie.

– Vi værdsætter det store antal ansøgninger, der ikke blot afspejler vores strategiske fokusområder, men som også viser et dybt engagement fra lokalsamfundet og en fælles vision om at styrke Sønderborg Kommunes tiltrækningskraft overfor turister. Samarbejdet med de lokale turistaktører og aktører i handlen, om at udvikle vores byrum, er afgørende for at tiltrække nye besøgende. Vi er overvældede over den positive respons, og de ansøgninger vi har modtaget, som er et centralt element i arbejdet med at transformere Sønderborg Komme, til en endnu mere attraktiv turistdestination og et godt sted af bo, siger Kjeld Stærk formand for Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst. 

Nye info-skilte og ny bænk

Blandt de mange ansøgere har b.la. Fonden Dybbøl Banke og Sønderby Strand Camping fremsendt og fået godkendt deres ansøgninger, om støtte til deres foreslåede udviklingsaktiviteter. Fonden Dybbøl Banke har søgt økonomisk støtte til opsætning af turistinformationsskilte, som vil være med til at forbedre sammenhængen mellem Dybbøl Banke og Sønderborg by, samt fremhæve Dybbøl Bankes kulturelle og historiske betydning. Sønderby Strand Camping har søgt om støtte til en bænk, for at realisere en del af deres udviklingsplan for området omkring campingpladsen, med det formål at binde Sønderby Torv bedre sammen og skabe et samlingspunkt for lokale og besøgende.

– Ansøgningerne afspejler i høj grad den type udviklingsaktiviteter og initiativer, som vi ønsker at fremme. Projekterne bidrager til at udvide aktivitets- og tilbudsmulighederne for turister og besøgende, samt forbedre sammenhængen mellem de mange tilbud. Dermed bidrager de til at opfylde målene i Masterplan for Turisme og Handel. På Kegnæs, vil der med bænken blive skabt et samlingssted, som kan være med til at binde området bedre sammen for vandrere, kørende på tur og cyklister, mens skiltene er med til at fremhæve Dybbøl Banke som den historiske seværdighed det er. Det er i forvejen en turistmagnet, og med en mere fokuseret skiltning, kan vi styrke den samlede service overfor turisterne, siger Bjørn Allerelli næstformand for Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst. 

Aktiviteter i stedet for drift

Masterplanen lægger op til et ændret fokus på, at kommunale midler skal anvendes til, at støtte udviklingsaktiviteter frem for drift. Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst har prioriteret 525.000 kr. årligt i perioden 2024-2027 til, at støtte udviklingsaktiviteter inden for turisme og handel, som understøtter målet om, at Sønderborg Kommune skal være den 5. største turistdestination målt på antallet af overnatninger. Udviklingsaktiviteterne skal realiseres i samarbejde med de lokale turisme- og handelsaktører.

Fakta om initiativerne:

Fonden Dybbøl banke har fået godkendt en ansøgning omøkonomisk støtte til opsætning af to permanente turistinformationsskilte ved Dybbøl Banke samt opsætning af to kampagnebaserede turistinformationsskilte i Sønderborg by. De permanente skilte skal binde Dybbøl Banke – Dybbøl Mølle,
Historiecentret og Skanserne – bedre sammen, og de kampagnebaserede skilte skal binde Sønderborg by og Dybbøl Banke bedre sammen. Fonden har ansøgt om 43.525 kr. til de permanente skilte ved Dybbøl Banke, og om 6.180 kr. til de kampagnebaserede skilte i Sønderborg by. Initiativet er økonomisk selvbærende efter finansieringen af anlægsudgifter.Sønderby Strand Camping har fremsendt en ansøgning og fået godkendt økonomisk støtte til anlæg af en vinkelformet bænk på omkring 10 meter med siddepladser på begge sider. Bænken er en del af udviklingsplanen for campingpladsen og vil være placereret ud til offentlig vej i forbindelse med
legepladsen og kioskområdet til glæde for både campister og udefrakommende besøgende.Campingpladsen har ansøgt om 75.000 kr. til anlæg af bænken. Initiativet er økonomisk selvbærende efter finansieringen af anlægsudgifter.

Kilde: Sønderborg Kommune

Klik her hvis du også vil have hug næste gang du er ude med fiskestangen