Kulturminister og KL til kommunerne: Støt kultur- og idrætsliv som planlagt

Nedlukningen som følge af COVID-19-krisen giver udfordringer for foreninger og aftenskoler, der står til at miste deres kommunale tilskud, når de ikke gennemfører aktiviteter og undervisning. Med en ændret bekendtgørelse opfordrer Kulturministeren og KL kommunerne til at yde den støtte, som de havde planlagt.
Kulturminister Joy Mogensen og formand for KLs kulturudvalg Leon Sebbelin er enige om at opfordre kommunerne til at bruge mulighed for at udbetale det allerede budgetterede tilskud til alle foreninger, herunder idrætsforeninger, andre folkeoplysende foreninger og aftenskoler under nedlukningen. Staten fortætter også med at udbetale tilskud til kultur- og idrætslivet.

Kulturminister Joy Mogensen siger:
“Kommunerne står med pressede budgetter, og derfor vil jeg gerne sige tak til alle de kommuner, som holder hånden under kulturen med ekstraordinær hjælp samt fastholdeler bevillingerne af igangværende aktiviteter. Kultur er ikke flødeskum, som skal skæres væk under en krise. Kultur er det, som holder os sammen i krisen.

Det er derfor helt afgørende for det danske civilsamfund, at kommunerne fortsat støtter aftenskolerne og foreningerne, selvom det ikke foregår undervisning og aktiviteter rundt i Danmark under nedlukningerne, der skal forebygge smitte af covid-19. Staten forsætter også med at udbetale tilskud til kultur- og idrætslivet ude i kommuner.

Jeg og KL’s kulturformand Leon Sebbelin er enige om at sende en opfordring til landets kommuner om at udbetale de budgetterede tilskud til foreningerne og aftenskoler, som de var stillet i udsigt forud for nedlukningerne.”

KLs kulturudvalg, Leon Sebbelin, siger:
”I kommunerne er vi glade for, at der nu bliver sikkerhed for, at vi kan holde hånden under foreningslivet og aftenskolerne og kommunerne kan udbetale de tilskud som foreningerne var stillet i udsigt, da de lagde deres budgetter. I alle kommuner er foreningslivet og aftenskolerne afgørende for kulturlivet og sammenhængskraften i lokalsamfundet.”

Baggrund
Kulturministeren har via ‘Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19’, fået mulighed for at fastsætte regler, som supplerer eller fraviger folkeoplysningsloven.

For at sikre, at kommunerne fortsat udbetaler det budgetterede tilskud til foreninger og aftenskoler under nedlukningen, har kulturministen efter dialog med bl.a. DGI og Dansk Folkeoplysnings Samråd udarbejdet bekendtgørelser, som opfordrer kommunerne at udbetale det tilskud, som foreningerne og aftenskoler var stillet i udsigt forud for nedlukningerne. I bekendtgørelserne får kommunerne også mulighed for at fravige de grænser folkeoplysningsloven ellers sætter for de kommunale tilskud.

Yderligere oplysninger
Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16
KL’s pressetelefon: 33 70 33 33

Be the first to comment on "Kulturminister og KL til kommunerne: Støt kultur- og idrætsliv som planlagt"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*