Kristi himmelfart 2024 – Der forventes tæt trafik i dag onsdag den 8. maj – se her hvordan du slipper for kø-kørsel

I Kristi himmelfartsferien forventes, at mange vil søge mod sommerhusområderne. Det betyder, at der periodevis kan være risiko for kødannelser og forlænget rejsetid på udvalgte strækninger.

Vejdirektoratet forventer, at ferietrafikken bliver størst på udrejsedagene, særligt onsdag d. 8. maj mellem kl. 14:00 og 19:00, hvor ferietrafikken vil blande sig med eftermiddagsmyldretiden, men også på selve Kristi Himmelfartsdag torsdag d. 9. maj mellem kl. 11:00 og 14:00. På disse dage vil trafikken hovedsageligt bevæge sig fra hovedstadsområdet mod Jylland via Fyn og Sj. Odde. Derudover kan der også opstå tæt trafik på rute 16 Hillerødmotorvejens forlængelse samt E45 Sønderjyske Motorvej omkring Kolding.

Hjemrejsetrafikken byder også på tæt trafik, og det forventes, at den vil være højeste søndag d. 12. maj (Mors Dag) mellem kl. 12:00 og 16:00. Her går turen den modsatte vej nemlig fra Jylland mod hovedstadsområdet via E20 Fynske Motorvej og Vestmotorvejen samt rute 21 fra Sj. Odde.

Øget trafik i sommerhusområderne

Sommerhussæsonen er for alvor i gang, og det betyder en øget trafikmængde til og fra de større sommerhusområder rundt om i landet. Det gælder især sommerhusområderne langs den jyske vestkyst, ved Skagen og i Nordsjælland. Forvent derfor tæt trafik på de større rejsedage på rute 11 mellem Ribe og Ringkøbing, rute 40 ved Skagen, rute 16 Hillerødmotorvejens forlængelse og rute 21 til og fra Sj. Odde.

Vejarbejde på E45 Østjyske Motorvej

Vejdirektoratet udbygger motorvejen mellem Vejle og Skanderborg fra fire til seks spor på en cirka 38 kilometer lang strækning. Dette kan give anledning til forlænget rejsetider, da der vil være trafikale restriktioner langs strækningen.

Tjek trafiksituationen inden du kører

Der kan altid opstå kø og forlænget rejsetid pga. uheld, dårligt vejr eller andre uforudsete hændelser, og risikoen er større, når der er mange biler på vejene. Derfor råder Vejdirektoratet dig til at holde dig orienteret om den aktuelle trafiksituation på din rute både før og under køreturen. Det kan du gøre på trafikinfo.dk og samtidig anbefales, at du under din tur, lytter til P4 Trafik, hvor du løbende kan blive opdateret om hændelser på vejene. Det giver en bedre mulighed for at undgå uheldige overraskelser i trafikken, og er der problemer på din planlagte rute, kan du måske nå at ændre denne eller dit afrejsetidspunkt.

Gode råd til turen

• Kør udenfor de mest trafikerede tidsrum og sæt god tid af til din rejse.

• Hold dig opdateret om den aktuelle trafiksituation både før og under køreturen på trafikinfo.dk

• Hold god afstand til den forankørende, og vær opmærksom på midlertidige hastighedsnedsættelser – f.eks. ved vejarbejder.

• Tjek vejrudsigten før du tager afsted.

• Hav drikkevarer med i bilen.

• Lyt til P4 Trafik under køreturen

Datagrundlag for prognoser

Vejdirektoratets trafikprognoser bygger hovedsageligt på trafiktællinger, vores erfaringer og hvad vi ved om de trafikale konsekvenser af vejarbejder, arrangementer og store rejsedage. Her er ikke taget højde for uforudsigelige og akut opståede gener for trafikken som fx uheld eller dårligt vejr. Vi anbefaler derfor altid, at trafikanter holder sig opdateret om den aktuelle trafiksituation via hjemmesiden www.trafikinfo.dk

Kilde: vejdirektoratet