Se Kongehusets regnskab for 2020

Året i Kongehuset blev stærkt præget af coronakrisen. Dette betød blandt andet aflysning eller udskydelse af store begivenheder som Hendes Majestæt Dronningens 80-års fødselsdag, den kongelige families deltagelse i markeringen af 100-året for Genforeningen, sommertogter med Kongeskibet Dannebrog, Royal Run og Hans Kongelige Højhed Prins Christians konfirmation.

Desuden måtte den kongelige families officielle arrangementer og andre gøremål tilpasses den nye virkelighed med afholdelse af virtuelle møder og arrangementer.

I løbet af året engagerede Dronningen og den kongelige familie sig ved forskellige lejligheder i Danmarks håndtering af krisen, herunder med Majestætens ekstraordinære tale til befolkningen den 17. marts. Samtidig gik Kongehuset nye veje i markeringen af begivenheder som Dronningens runde fødselsdag, hvor store dele af fejringen foregik digitalt.  

Kongehusets årsrapport 2020 består – udover beretningen og en oversigt over den kongelige families officielle program – af årsregnskabet for Den Kongelige Civilliste og for Hans Kongelige Højhed Kronprinsens årpenge.

Regnskabet for Civillisten i 2020 viste et overskud på cirka 2,1 millioner kroner. Årets resultat afspejler, at coronakrisen medførte en række besparelser som følge af det lavere aktivitetsniveau.

ÅRSREGNSKABET FOR CIVILLISTEN OG KRONPRINSENS ÅRPENGE

Statsydelsen er fastsat i “Lov om Dronning Margrethe den Andens civilliste”, der hvert år reguleres i henhold til udviklingen i lønindekset for statsansatte. I 2020 var statsydelsen på 85,9 millioner kroner. Statsydelsen dækker udgifter til løn, varer og tjenesteydelser samt indvendig vedligeholdelse på de kongelige slotte, som staten stiller til rådighed for Dronningen.

Årpenge for Kronprinsparret er fastlagt i “Lov om årpenge for Kronprins Frederik”, og årpenge for Prins Joachim og Prinsesse Marie er fastlagt i “Lov om årpenge for Prins Joachim”. Regulering af årpenge sker som beskrevet for Dronningens statsydelse.

Kongehusets rejseomkostninger til statsbesøg i udlandet og andre officielle udlandsrejser dækkes af en ramme under Udenrigsministeriet. I 2020 var der – i lighed med tidligere år – afsat en ramme på 4,5 millioner kroner.

Medlemmer af den kongelige familie, som modtager årpenge, skal ikke betale indkomstskat, registreringsafgift og grøn ejerafgift. Det følger af Kildeskatteloven, Registreringsafgiftsloven og Brændstofforbrugsafgiftsloven. Den kongelige familie er underlagt almindelige regler for betaling af bo- og arveafgifter samt ejendomsskatter. Der ydes refusion af moms. Refusionen er årligt begrænset til en procentdel af statsydelsen svarende til den gældende momssats. Beløbene i årsrapporten er således opgjort eksklusive moms. Der er i 2020 modtaget momsrefusion på 5.480.411 kroner i Civillisten og 1.919.812 kroner i Kronprinsparrets Hof.

Link til årsrapporten om Kongehusets virksomhed 2020.

Kilde: kongehuset.dk