Haderslev Kommune: – Kom med op­lysn­inger til sagen om Louise­skolen

Som et led i den redegørelse, der skal laves for sagen vedrørende tidligere leder på Louiseskolen, åbner Haderslev Kommune nu en postkasse, hvor man anonymt kan komme med input til redegørelsen og fortælle om den viden, man har om sagen.

Formålet er at skabe optimale vilkår for åbenhed og at give alle mulighed for at fortælle om forhold i sagen uden at frygte for eventuelle negative konsekvenser.  
 
Alle der har viden om sagen, kan benytte sig af postkassen.  
 
Vi skal have din mail senest den 10. april 2024 for at kunne nå at følge op på den i forhold til redegørelsens deadline.  
 
Ønsket med redegørelsen er at agere på baggrund af den, så risikoen for, at lignende sager fremover opstår, kan minimeres. Redegørelsen drøftes af Økonomiudvalget den 23. april 2024.    

Redegørelsen forholder sig til den forvaltningsmæssige håndtering af sagen vedrørende afskedigelsen af den tidligere skoleleder. Redegørelsen vil ikke forholde sig til strafferetslige spørgsmål, da dette er et område for politiet. 

Læs mere og indsend dine oplysninger her: Oplysninger til sag om Louiseskolen.

Kilde: Haderslev Kommune